Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utsatt registreringsfrist for å delta på auksjon

Fristen for registrering som deltager til auksjon av særskilt kvote for rein som slaktes i utlandet for senere gjeninnførsel til Norge er utsatt til 2. september. Kvoten som auksjoneres ut er på 200 tonn, og tilsvarer 15-20 prosent av det årlige slaktekvantumet i Finnmark.

Rein i snø

Den korte tiden fra forskriften, som åpner for auksjon av kvoterettigheter til den nye kvoten for slakting av rein, ble fastsatt den 22. august og registreringsfristen for å delta på auksjon av disse kvoterettighetene som var den 26. august er hovedårsaken til at registreringsfristen utsettes med én uke. I tillegg har det blitt opplyst feil registreringsdag på nettsiden til Statens landbruksforvaltning. På siden for utenlands bearbeiding ble det opplyst at registreringsfristen for deltagelse til denne auksjonen var søndag 26. august. Den opprinnelige fristen var fredag 26. august.

For å delta i auksjonen må man være registrert som auksjonsdeltaker før fredag 2. september. For å kunne registrere seg som deltaker må man være registrert i Foretaksregisteret og ha betalt skatt og avgifter til det offentlige og man må finnes kredittverdige eller stille bankgaranti for det beløpet man byr under auksjonen.

Påmelding til SLF sine auksjoner gjøres en gang i kalenderåret, uavhengig av hvilke og hvor mange auksjoner man ønsker å delta i. Det er ikke tillatt å samarbeide før eller under auksjonene og auksjonsdeltakerne må avgi erklæring om at man ikke samarbeider med andre. 

Registreringsskjema for deltakelse ved auksjon av tollkvoter

Rein kan slaktes i utlandet og fraktes hjem tollfritt


Kontaktperson

Mer om temaet