Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Arealtilskudd

Høste

  • Arealtilskudd

    Formålet med arealtilskuddet er blant annet å nå målet om aktivt jordbruk over hele landet. Tilskuddet skal medvirke til å styrke og jevne ut inntektene mellom ulike produksjoner, bruksstørrelser og distrikter innenfor planteproduksjon og husdyrproduksjon basert på grovfôr.

    Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dekar jordbruksareal i drift, og hvor satsene er differensiert mellom vekster og distrikt.

    For mer informasjon, inkludert søknadsmateriell, se her.

Elektroniske tjenester