Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny sjekkliste for miljøhensyn i jordbruket 2011 - 2012

Ny sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift er nå klar til utfylling.

Sjekklista er et verktøy for å følge opp miljøplan på foretaket. Miljøplan skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å planlegge og gjennomføre miljøtiltak. Miljøplan trinn 1 gjelder for alle som mottar produksjonstilskudd og vil være en forutsetning for å motta fullt produksjonstilskudd. Trinn 2 gjelder for gårdbrukere som ønsker å gjennomføre særlige miljøtiltak.

Få reelle endringer
Det meste vil være kjent i den nye sjekklista, men det er gjort noen små språklige endringer i sjekklista og i veilederen til denne.

Her ligger sjekklista og veileder

Sendes ut i juli
Sjekklista og veileder finnes i dag i elektronisk versjon på nettet. Sjekklista vil bli sendt ut til alle landbruksforetak sammen med søknadsmateriellet for produksjonstilskudd i juli. For øvrig legger vi opp til at forvaltning, rådgivningstjeneste m.fl. selv skal kunne laste ned sjekklisten fra nettet.

Kontaktperson