Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

30. september frist for klimaprosjekter

Det er fortsatt behov for prosjekter som øker kunnskapen om faktiske klimautslipp og som gir grunnlag for prioritering av tiltak i jordbruket. Klimaprogrammet ønsker nå prosjekter som viser nytten av praktiske tiltak, men også prosjekter som satser på informasjon og formidling til næringsutøvere.

Traktor gjødsling (Copyright: colourbox.com)

Rammen for 2011 er 6 mill. kroner, i underkant av 3 mill. kroner er disponibelt til denne søknadsrunden. Fra klimaprogrammets start i 2008 har 48 prosjekter mottatt støtte.

Les om andre prosjekter som har fått støtte her.

Statens landbruksforvaltning er sekretariat for klimaprogrammet og tildeler midler etter mandat og føringer fra styringsgruppen. Styringsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra blant annet avtalepartene og andre forvaltningsorganer.

Mer informasjon om klimaprogrammets prioriterte områder, hvem som kan søke og søknadsskjema finner du her.

 

Kontaktperson