Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturmangfold og kulturminner

Soleie på seter.

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet, som gravminner, veifar og steinmurer. Jordbruksarealer er også viktige områder for flere verdifulle arter i norsk natur. Naturmangfold innebærer også den genetiske variasjonen innen en art. Et stort genetisk mangfold hos planter og dyr i jordbruket er nøkkelen til matproduksjon.

.

Prosjekter