Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Energibruk

Veksthus_2

Jordbruket må bli mer energieffektivt, og avhengigheten av fossil energi må reduseres. Ny teknologi og nye dyrkingsmetoder kan bidra til bedre energiutnyttelse på gården, og til lavere forbruk av drivstoff.

Det er en målsetting å få en mer energieffektiv jordbruksproduksjon som er mindre avhengig av fossil energi. Ny teknologi og nye dyrkingsmetoder kan bidra til bedre energiutnyttelse på gården, og til lavere forbruk av drivstoff.

Redusert energibruk, økt energieffektivitet og omlegging til fornybar energi i landbruket er viktige tiltak på veien mot et landbruk med lavere klimagassutslipp. Selv om hoveddelen av klimagassutslippene fra landbruket kommer fra husdyr (metan) og gjødselbruk (lystgass), er utslippene knyttet til bruk av traktorer, redskaper, oppvarming av bygg med mer betydelige.

Tiltak knyttet til energibruk er ofte billige, enkle og raskt gjennomførbare, samtidig som de gir sikre reduksjoner i klimagassutslippene. Derfor er det viktig at landbruket også fokuserer på dette.

Prosjekter