Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forurensning

Vannmiljø (Copyright: Colourbox.com)

Å redusere avrenning til vassdrag og kyst er en av jordbrukets store utfordringer. Jordbruket er et åpent system og vil alltid ha risiko for tap av jord og næringsstoffer til omgivelsene, men med gode tiltak kan dette reduseres.

Prosjektene under er eksempler på hvordan det jobbes med denne miljøutfordringen. Disse fikk støtte fra ordningen Informasjons- og utviklingsmidler i jordbruket som gikk fram til og med 2012, men det er fremdeles aktivitet i flere av prosjektene. 

Prosjekter