Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturlandskapstilskudd

Rundballer.

  • Kulturlandskapstilskudd

    Formålet med kulturlandskapstilskuddet er å medvirke til å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift, og til å holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål.

    Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dekar jordbruksareal i drift, og hvor satsene er differensiert mellom vekster og distrikt.

    For mer informasjon, inkludert søknadsmateriell, se her .