Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturlandskapsprisen til Maridalens Venner i Oslo

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2011 tildeles Maridalens Venner i Maridalen, Oslo. Prisen overrekkes leder Tor Øystein Olsen i forbindelse med Maridalsspillet den 24. august.

Lanskap i Maridalen (Copyright: SLF)

-Maridalens Venner i Oslo får Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2011 meget fortjent i, sier Inger-Lise Skarstein, styreleder i Norsk Kulturarv, som spesielt fremhever Maridalen Venners ildsjel Tor Øystein Olsen som også har vært leder gjennom en årrekke. Prisen består av en sjekk på 50 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet, og et innrammet grafisk blad laget i tresnitt av kunstneren Hans Norman Dahl.

Pris til Maridalens Venner 2011 Foto: Norsk KulturarvDet var i skarp konkurranse med mange svært gode prosjekter over hele landet at Maridalens Venner stakk av med prisen. I 2011 konkurrerte hele 26 kulturlandskapsprosjekter fra 16 fylker om å få Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen som Norsk Kulturarv har tatt initiativ til.

Viktig for bevaring av Maridalen som kulturlandskap
Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. De var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro isteden til å få utarbeidet en statlig verneplan.

I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen; å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen og tar del i arbeidet som gjør dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd.

Tiltak mot gjengroingen av landskapet, bevaring og videreutvikling av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen er viktige oppgaver. Noen av aktivitetene er:

1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
2. Kulturarrangementer
3. Årsskrift
4. Skar leir
5. Stedsnavninnsamling
6. Nettsted

Tidligere prisvinnere er:
2010: Vegaøyans Venner, Nordland
2009: Nordherad prosjektet, Vågå kommune, Oppland
2008: Herand Bygdelag, Jondal kommune, Hordaland
2007: Hjartdal kommune ved ordfører Olav Tho, Telemark                                     

 

 

 
Fakta om den nasjonale kulturlandskapsprisen
Norsk Kulturarv har tatt initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning om utvelgelsen av det beste prosjektet hvert år. Fylkesmennens landbruksavdelinger er forslagsstillere til kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen som vurderes etter følgende kriterier:

Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
Det skal bidra til helhet og mangfold i⁄for kulturlandskapet
Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
Det skal vises sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet

Her kan du lese mer om Maridalens Venner

 

Kontaktperson