Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Foregangsfylker

I 2010 ble noen fylker oppnevnt som foregangsfylker. Disse har et særlig ansvar for å bidra til målet om økt produksjon og omsetning av norske økologiske produkter. Arbeidet skal stimulere til velfungerende verdikjeder. De utvalgte fylkene representerer et bredt spekter av satsingsområder innen både produksjon og forbruk av økologisk mat innenfor områdene som fremgår under.

Foregangsfylkene har utarbeidet fireårige planer for arbeidet, og er nå inne i sin andre planperiode (2014 – 2017). Planene inneholder mål og tiltak, omtaler organisering og samarbeid, samt tiltak for formidling og overføring av kunnskap til andre fylker, andre relevante prosjekter, og fagmiljø innen økologisk produksjon og forbruk.
Arbeidet skal bidra til målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon og matforbruk er økologisk i 2020, jf. Stortingsmeldinga "Velkommen til bords" Meld.St. 9 (2011-2012).
Fra midlene som årlig avsettes over jordbruksavtalen til økologiske utviklingstiltak (ca. 30 mill årlig), har foregangsfylkene fått omtrent halvparten de siste årene.

Jordkunnskap og jordkultur

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Vuskerud er foregangsfylke for kunnskap om jord og jordkultur og hvor fylkesmannen er prosjektleder. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Les mer og se prosjektene

Korn

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Oppland fylke vil bidra til at målet om 15 prosent økologisk kornareal kan nås i 2020 i Oppland/Innlandet/Norge.

Les mer og se prosjektene

Frukt og bær

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Hordaland og Sogn og Fjordane er utpekt som foregangsfylker for å bidra til å øke konsumproduksjonen av økologisk frukt og bær til 15 prosent av norsk produksjon. Sammen med andre markedsaktører skal de også legge til rette for å øke forbruket av norsk økologisk frukt og bær til 15 prosent.

Les mer og se prosjektene

Grønnsaker

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Vestfold er foregangsfylke med det hovedmål å oppnå økologisk kvalitetsproduksjon på 15 prosent av grønnsaks- og potetarealet innen 2020, primært på grønnsaksareal i Vestfold, Grenland i Telemark, nedre deler av Buskerud, Rygge og Råde i Østfold samt Hedmark og Oppland.

Les mer og se prosjektene

Melk og storfekjøtt

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Nord‐ og Sør‐Trøndelag fylker har som hovedmål at Trøndelagsfylkene fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon, og samtidig bidra til at målet om 15 prosent kan nås på landsbasis. Fra 2015 arbeider prosjektet i tillegg med ulike tiltak for å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk storfekjøtt.

Les mer og se prosjektene

Storhusholdning

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Oslo/ Akershus og Østfold fylker skal bidra til å nå regjeringens målsetting om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Prosjektet veileder ulike typer storhusholdninger i omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger.

Les mer og se prosjektene

Test 1

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Nulla rutrum, eros eu suscipit aliquam, pede erat pulvinar orci, ut pellentesque tellus quam ac libero. Pellentesque mollis nisi at ipsum. Morbi laoreet nibh et sem. Nam fermentum urna nec magna. Cras malesuada varius nulla. In laoreet, nunc id consequat pharetra, enim neque varius lorem, a sagittis elit quam nec dui. Sed ultrices arcu eget ante.

Les mer og se prosjektene

Test 2

679x271 (Copyright: Bilde Bildesen)

Sed vehicula enim at leo. Fusce mattis. Praesent bibendum augue at magna. Proin varius. Cras nisl ligula, tincidunt ut, luctus eget, tempus quis, diam. Curabitur rutrum elit vel lorem. Etiam odio elit, lobortis eget, egestas a, pellentesque quis, nulla. Nullam a turpis vitae mi auctor posuere.

Les mer og se prosjektene