Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Handlingsplaner - Økologisk produksjon og forbruk

Storfe, ku beiter på eng

Møtearena for økologisk produksjon og forbruk fikk høsten 2007 i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide en handlingsplan for oppfølging av Regjeringens målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015.