Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk

Statens landbruksforvaltning fordeler hvert år prosjektmidler innen økologisk landbruk. Dette er midler som blir bevilget over Jordbruksavtalen med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

Prosjektene fordeler seg på fire ulike kategorier; veiledningsprosjekter for primærprodusenter, markedsprosjekter og nasjonale pilotprosjekter. I tillegg kommer helkjedeprosjekter, avtaler som skal sikre avsetning for produsenter og forutsigbare mottak for foredlings- og omsetningsbedrifter. I prosjektbasen du nå har kommet til vil du finne alle disse kategoriene, du kan også sortere etter hvor i verdikjeden prosjektet er eller type produkt. Omtalen av prosjektene er i hovedsak basert på prosjektsammendrag i søknader og årsrapporter.

Gårdbruker

ku-i-åker (Copyright: Colourbox.com)

Økologiske prosjekter - Gårdbruker. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ornare, lorem nec cursus blandit, mauris velit bibendum est, eget fringilla ligula neque id nunc. Cras eget erat. Praesent sem.

Les mer og se prosjektene

Foredling / Produktutvikling

tomater

Økologiske prosjekter - Foredling / Produktutvikling. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ornare, lorem nec cursus blandit, mauris velit bibendum est, eget fringilla ligula neque id nunc. Cras eget erat. Praesent sem.

Les mer og se prosjektene

Salg / forbruker

syltetøy (Copyright: Colourbox.com)

Økologiske prosjekter - Salg / Forbruker. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ornare, lorem nec cursus blandit, mauris velit bibendum est, eget fringilla ligula neque id nunc. Cras eget erat. Praesent sem.

Les mer og se prosjektene

Forbruker / Storhusholdning

egg-og-mel (Copyright: Colourbox.com)

Økologiske prosjekter - Storhusholdning. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam ornare, lorem nec cursus blandit, mauris velit bibendum est, eget fringilla ligula neque id nunc. Cras eget erat. Praesent sem.

Les mer og se prosjektene