Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd til primærprodusenter

Kyr i utmark

Tilskuddet gis til foretak som disponerer areal eller husdyr når produksjonen skjer etter bestemmelsene i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Produksjonen må være godkjent av Debio.