Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Viktig informasjon om tilgang til våre elektroniske tjenester

Løsningen for delegering av roller og rettigheter i Altinn endres.

Denne informasjonen er viktig for de som bruker følgende systemer:

  • Erstatningsordningene i landbruket
  • Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
  • Kvoteordningen for melk
  • Produksjonstilskudd i jordbruket (og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid)
  • Skogfondssystemet

For alle fem systemer gjelder følgende:
For å ha tilgang til tjenesten fra 16. mai 2013 må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For "Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)" gjelder i tillegg:
Brukere som allerede har rollen ”SLF-Importsøker” vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. desember 2013.
For å ha tilgang til tjenesten etter 1. desember 2013 må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For "Produksjonstilskudd i jordbruket (og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid)" gjelder i tillegg:
Brukere som allerede har rollen ”Utfyller/Innsender” vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. desember 2013.
For å ha tilgang til tjenesten etter 1. desember 2013 må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Tilgangsstyring”.
Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.