Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lave lagertall for grønnsaker

Lagertellingen for poteter og grønnsaker viser at vi sitter på små lagre av lagringsgrønnsaker sammenlignet med i fjor. Prisene holder seg allikevel på et moderat nivå, og prisen for de norske varene styres av importprisene.

 

Markedsinformasjon uke 3 
19. januar 2010

Grønnsaklagrene er imidlertid ikke så forskjellige fra 2008-tellingen. Nedgangen i år er som forventet med tanke på de vanskelige innhøstingsforholdene i enkelte viktige grønnsakområder. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt lagringskvaliteten for enkelte sorter, og dette vil kunne påvirke lagerutviklingen videre i sesongen.

Veksthus
For agurk øker tilførslene noe denne uken. Det er fortsatt noe lageropphoping, men lageret rullerer lett, og agurkene som kommer på markedet er ikke eldre enn en uke. Markedet suppleres med importvare, hovedsakelig fra Spania. Kvaliteten på den norske agurken er bra, og prisen noteres til kr 6,22 per stk. For veksthussalatene er markedet preget av stabile priser og jevn omsetning.

Lagringsgrønnsker
For løk er lagerbeholdningen redusert med 30 prosent sammenlignet med i fjor. Det minker også veldig på beholdningen av rødløk. Kvaliteten på den løken som når forbrukeren er veldig bra. På grunn av de lave beholdningene truer ikke parallellimporten avsetningen av norsk løk. Det er løk både fra Nederland og Danmark i butikkene. Dessverre er noe av den danske løken av en meget dårlig kvalitet, og dersom den var norskprodusert ville den med stor sannsynlighet ikke blitt tatt imot av grossistene. Prisen på norsk løk noteres til kr 5,44 per kg for størrelsen > 70 mm.

For purre vil det være full markedsdekning med norsk vare ut uken. Det minker på lagerbeholdningen, og det vil bli behov for suppleringsimport på slutten av den norske sesongen. Prisen på norsk purre noteres til kr 20,63 per kg.

For kålrot viser lagertallene en nedgang på 27 prosent sammenlignet med i fjor. Dette er omtrent nok til å dekke den forventede etterspørselen for resten av lagringssesongen. Importprisen stiger, men fortsatt tilbys det noe billig importvare som ligger på lager hos enkelte importører. Prisen på norsk kålrot noteres til kr 5,92 per kg.

Gulrotmarkedet er preget av fin kvalitet, bra salg og stabile priser. Det minker på beholdningen, som er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er ønskelig med et stabilt prisbilde frem mot ny målprisoppgang, og prisen noteres uforandret til kr 6,42 per kg.

Poteter
Resultatet av lagertellingen for poteter viser en nedgang på omtrent 30 prosent sammenlignet med i fjor. Omsetningen er stabil, og markedet er jevnt godt. Det kalde været har gjort det vanskelig å flytte poteter fra lager til pakkeri, og det er noe usikkert hva kulden har gjort med kvaliteten på potetene som ligger på lager. Prisen noteres til kr 2,94 per kg. Antall feilenheter som ligger til grunn for beregning av potetprisen er 7,7.