Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd til jordbruksforetak i 2010

For første gang offentliggjør Statens landbruksforvaltning (SLF) hvor mye som er utbetalt i pristilskudd til det enkelte jordbruksforetak.

Kyr på åskam

Pristilskuddene er bevilget over jordbruksavtalen og utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og ulik infrastruktur. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten.

Bakgrunn
Pristilskudd ble innført i 1940 for å stimulere melkeproduksjonen i Nord-Norge, og fra 1973 gjaldt også ordningen for kjøtt. Hensikten med tilskuddene var å styrke landbruket i fjord- og fjellbygdene.

Ikke til alle
For produsenter av kjøtt, egg og melk er tilskuddene differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale østlandsområder) utbetales det ikke distriktstilskudd. Satsene for distriktstilskudd er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Grunntilskuddene og tilskudd til ull og skinn er ikke distriktsdifferensiert. Søknader om distriktstilskudd til frukt, bær, grønt og potet behandles sammen med søknad om produksjonstilskudd. 

SE TILSKUDDSLISTEN

Fakta om pristilskudd

  • Totalt utbetalt til jordbruksforetak er 1,3 mrd. kroner. Pristilskuddene utgjør om lag ti prosent av jordbruksavtalens 12,9 mrd. kr for 2010.
  • Utbetalt pristilskudd i 2010 varierer per ordning fra kr 1,- til kr 1 mill. per foretak.
  • 28 500 foretak har mottatt pristilskudd i 2010. Til sammenligning var det ca. 45 000 foretak som mottok produksjonstilskudd i 2010.
  • I gjennomsnitt ble det utbetalt kr 47 500,- i pristilskudd per foretak blant de som mottok pristilskudd i 2010.
  • Per innbygger (4,9 mill) utgjorde denne støtten kr 275,- i 2010.

 

Pristilskuddordninger

Utbetalt i 2010, mill. kr

Antall foretak

Distriktstilskudd kjøtt (storfe og småfe)

519

24 400

Distriktstilskudd gris

48

500

Distriktstilskudd fjørfe

11

250

Grunntilskudd kjøtt (småfe)

90

15 300

Tilskudd til norsk ull

113

13 700

Tilskudd til norsk skinn

4

3 200

Distriktstilskudd melk

480

11 000

Grunntilskudd geitemelk

63

1500

Distriktstilskudd egg

8

190

Distriktstilskudd frukt, bær og grønt

60

 

Distriktstilskudd potet

3

 

Foto på forsiden: Colourbox.com

Kontaktperson

  • Pristilskudd melk. Lokal foredling melk, rapportering og tilskudd. Elin BrekkeTelefon: 24131243
  • Aage RamsfjellTelefon: 24131139