Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søkte elektronisk – vant iPad

– Det er både raskere og enklere å søke produksjonstilskudd elektronisk. Jeg er ikke spesielt datakyndig, men dette er helt greit å sette seg inn i, sier gårdbruker Bertel Oddne Mjellem. Han er en av seks heldige vinnere av en iPad.

ipad (Copyright: Colourbox.com)

Foretak som benyttet elektronisk søknadsskjema da de søkte om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august, hadde mulighet til å vinne en iPad. Seks iPad’er deles nå ut, og de heldige vinnerne er:

  • Lene Bråthen-Østenby fra Aurskog-Høland
  • Eivind Per Sivlesøy fra Voss
  • Bertel Oddne Mjellem fra Gloppen
  • Jan Birger Nymoen fra Nore og Uvdal
  • Kari Eik Bjelland fra Kvinnherrad
  • Per Trygve Pettersen fra Eigersund

Av de rundt 45.000 foretakene som søkte om produksjonstilskudd ved augustomgangen, var det kun 33 % som sendte inn søknaden sin elektronisk. Dette skjer til tross for at 73 % av bønder under 60 år sier at de er på nettet daglig (undersøkelse utført av Landbrukets Utredningskontor).

–  Løsningen har blitt stadig mer stabil og lettvint. Jeg synes det er enklere og raskere å fylle ut hjemmefra. Har jeg spørsmål, ringer jeg landbrukskontoret. Med elektronisk løsning kan jeg fylle ut når det passer meg, og skrive ut skjemaet umiddelbart, sier gårdbruker Eivind Per Sivlesøy, som har levert inn elektronisk søknad i flere år.

håvard-gulliksen Foto: Statens landbruksforvaltning

Vil øke andelen
SLF ønsker å øke andelen elektroniske søknader.

–  Ved å søke elektronisk vil sjansen for feil i søknaden være mindre, ettersom en rekke opplysninger blir kontrollert før søknaden sendes. Foretakene finner dessuten flere forhåndsutfylte opplysninger i den elektroniske versjonen enn i papirutgaven, sier seksjonssjef Håvard Gulliksen i Statens landbruksforvaltning.

Setter inn tiltak
Webløsningen gir også foretakene mulighet for å se tilskuddsbrev og hva de søkte av tilskudd tidligere år. Saksbehandlingen vil dessuten bli mer effektiv dersom flere leverer søknaden elektronisk.

–  Vi vil gjennomføre ytterligere tiltak for å få flere til å søke elektronisk. Det kan være at vi ikke lenger forhåndsutfyller papirskjemaene, og at vi kun sender ut papirversjoner ved forespørsler, fortsetter Gulliksen. – Vi skal ikke redusere servicen, men flytte den over til nettet.

Statens landbruksforvaltning jobber med å få flere tjenester på nett. Det tas sikte på at man fra og med 2013 også kan søke regionalt miljøtilskudd elektronisk.

Man søker elektronisk via Altinn. Link ligger på SLFs hjemmeside.

Foto på forsiden: Ellen Hov Aanæs

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet