Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Hvem er vi?

Statens landbruksforvaltning (SLF) er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke.

Trivelig på jobb

SLF skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

SLF skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I  SLF arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere.  SLF rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.