Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Strategi 2015-2020

ldir strat1 ldir strat2

Vi skal forvalte virkemidlene på en brukervennlig og effektiv måte.

 

 Vi skal gi råd med god faglig kvalitet.

 
ldir strat3  ldir strat4
Vi skal samhandle med fylkesmannen for å oppnå god lov- og tilskuddsforvaltning. Vi skal være en lærende organisasjon med felles kultur.
 
ldir strat5  
Vi skal være et tydelig og synlig direktorat i god kontakt med brukerne.  
 

Strategi 1 - Utøvende

Vi skal forvalte virkemidlene på en brukervennlig og effektiv måte.

 • Vi skal tilby helhetlige og samordnede tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enkel og effektiv for målgruppene
 • Vi skal utvikle og produsere tjenestene basert på god kunnskap om målgruppenes behov
 • Vi skal løse oppgavene i samarbeid med andre offentlige etater og brukerne der det er hensiktsmessig
 • Vi skal videreutvikle styringssystemet for Landbruksdirektoratet
 • Vi skal være god på risikobasert kontroll av tilskudd, erstatning, avgifter og rettigheter
 • Vi skal videreutvikle rollen som sekretariat for styrer, råd og utvalg

Strategi 2 - Rådgivende

Vi skal gi råd med god faglig kvalitet.

 • Vi skal se ulike regelverk i sammenheng og utrede hvordan virkemidlene kan målrettes og forvaltningen effektiviseres
 • Vi skal videreutvikle arbeidet med faglige analyser i våre utredninger
 • Vi skal bruke kunnskapsgrunnlaget fra evalueringer, forskning og utvikling (FOU)
 • Vi skal samarbeide og utveksle erfaringer med næringen, andre virksomheter og sektorer, samt regional og lokal forvaltning

Strategi 3 Fylkesmannen

Vi skal samhandle med fylkesmannen for å oppnå god lov- og tilskuddsforvaltning.

 • Vi skal formidle fag, forvaltningskompetanse og landbrukspolitikk på lokalt og regionalt nivå
 • Vi skal bidra til gjensidig kompetanseutvikling gjennom målrettet kommunikasjon, veiledning, erfaringsutveksling og samlinger
 • Vi skal involvere fylkesmannen i utredninger og utviklingsarbeid

Strategi 4 - HR

Vi skal være en lærende organisasjon med felles kultur.

 • Vi skal være et direktorat med felles verdigrunnlag
 • Vi skal utvikle kompetansen for å møte eksisterende og fremtidige oppgaver og utfordringer
 • Vi skal være en omstillingsdyktig organisasjon som preges av nytenkning,samarbeid og engasjement
 • Vi skal være en anerkjent og attraktiv arbeidsplass som evner å tiltrekke oss og holde på rett kompetanse

Strategi 5 - Kommunikasjon

Vi skal være et tydelig og synlig direktorat i god kontakt med brukerne.

 • Vi skal ha god kunnskap om våre målgruppe
 • Vi skal gi våre målgrupper tydelig og brukerrettet informasjon
 • Vi skal være en etterspurt leverandør av faktainformasjon
 • Vi skal kunne formidle landbrukspolitikken
 • Vi skal bruke internkommunikasjon for å sikre god oppgaveløsning og bygge felles kultur