Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Høringsbrev er sendt ut 15.4.2011. Høringsfrist er 15.7.2011

Kontakt:

Høringsdokumenter

Høringen må sees i sammenheng med Landbruks- og matdepartementets (LMD) forslag til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, som høres samtidig se her