Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring: Ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Høringsbrev ble sendt ut 4.2.2011. Høringsfristen er 6.5.2011.

Statens landbruksforvaltning har utarbeidet forslag til ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. De største endringene i forskriften er:
• Gebyret skal ikke lenger baseres på kjøpe-/leiesum
• Kommunen kan vedta en lavere gebyrsats enn forskriftens sats

Høringsuttalelser