Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Offentleg journal

Offentleg journal inneheld ei oversikt over alle dokument som er sende til eller frå SLF. Den offentlege journalen blir produsert dagleg, men blir fyrst tilgjengeleggjord på Internett den tredje vyrkedagen etter at dokumentet er journalført hos SLF.

Du får ikkje direkte innsyn i dokumenta på nettsida, men må krevje innsyn i dei dokumenta som er aktuelle for deg.

Krav om innsyn kan vere skriftleg eller munnleg. Oppgi saksnummer, dokumentnummer og saksbehandlar for dei dokumenta du ønskjer innsyn i - Døme: 1999/02233-8 og saksbeh: M / MM / HOD

Bruk eitt av skjemaa våre:

Når det blir gitt innsyn i eit dokument, blir det oftast sendt per e-post i løpet av tre til fem dagar. Avslag på innsyn blir melde skriftleg med opplysning om heimel for avslaget i tillegg til klagefrist og klagebehandlingstid.

Rare teikn i offentleg journal? Klikk her for hjelp.