Statens landbruksforvaltning
30.05.2013
Offentlig journal
Periode:27.05.2013 - 27.05.2013
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Kontor:
Alle
Saksbehandler:
Alle
Notater (N):
Nei
Notater (X):
Nei
2012/04231-8
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Aure
Sak:
Naturskade Helge Blø Aure kommune
Utbedringsattest - Helge Blø Aure kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/04866-13
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Molde
Sak:
Naturskade Molde Båthavnlag AL Molde kommune
Utbedringsattest restbeløp - Molde Båthavnlag AL Molde kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/09584-3
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Molde
Sak:
Naturskade Knut Stenså Molde kommune
Utbedringsattest - Knut Stenså Molde kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/10185-6
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Aure
Sak:
Naturskade - Svein Gjerde - Aure kommune
Utbedringsattest - Svein Gjerde - Aure kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/15831-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
MAARUD AS
Sak:
Innenlands bearbeiding Maarud AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2012/15944-8
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Ålesund
Sak:
Naturskade Odd Østen Hurlen Ålesund kommune
Utbedringsattest - Odd Østen Hurlen Ålesund kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/18621-9
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lofoten tingrett
Sak:
Naturskade - Ole Karl Rostad - Moskenes kommune
Prosesskriv - Ole Karl Rostad - Moskenes kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2012/18633-5
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Vest-Lofoten
Sak:
Naturskade - Arne-Johan Rasmussen - Vestvågøy kommune
Utbedringsattest - Arne-Johan Rasmussen - Vestvågøy kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/26245-3
Dok.dato:
15.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Advokat Jens Morten Nesseth
Sak:
Tilbakebetaling av midler - Femund Fiskerlag AL
Melding om oppbud
Dok:
Saksansv:
ADM / SØH / JNA
Saksbeh:
ADM / SØH / KIL

2012/26541-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Namsfogden i Trondheim
Sak:
Naturskade Petter Elvrum Trondheim kommune
Forkynnelse skadeskjema - Petter Elvrum Trondheim kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/26684-3
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Indre Vestfold
Sak:
Naturskade Nordby skogsbilveis veilag v/ Ellen Ausland Dieset Gyrd Aksel Thoresen og Anders Gulli Lardal kommune
Utbedringsattest - Nordby skogsbilveis veilag v/ Ellen Ausland Dieset Gyrd Aksel Thoresen og Anders Gulli Lardal kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/28612-50
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Norsk institutt for skog og landskap
Sak:
Arealressurskart AR5 - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets landskap - 2013
Ferdigstilling av AR5 for Kvæfjord kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK / TMA
Saksbeh:
ARA / SSK

2012/28643-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Voss
Sak:
Naturskade Elin Maria Aarekol Granvin kommune
Utbedringsattest - Elin Maria Aarekol Granvin kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/01875-3
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Sogndal
Sak:
Naturskade Hermund England Sogndal kommune
Utbedringsattest - Hermund England Sogndal kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/02073-3
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Voss
Sak:
Naturskade Rolf Pedersen Voss kommune
Utbedringsattest - Rolf Pedersen Voss kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/03055-4
Dok.dato:
25.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Terje Aaaserød
Sak:
Klage - delingsvedtak etter jordlova - gnr 13 bnr 1 i Suldal kommune - Terje Aaserød
Foreløpig svar - klage - overprøving av kommunalt delingsvedtak etter jordlova - gnr 13 bnr 1
Dok:
Saksansv:
ARA / SBU / PAS
Saksbeh:
ARA / SBU / PAS

2013/04436-7
Dok.dato:
16.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Matmerk
Sak:
Søknad om ny merkeordning " Nyt Norge " - KSL Matmerk
Utbetaling av støtte til markedsføring av Nyt Norge i 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SMR / BSK
Saksbeh:
AHA / SMR / BSK

2013/05070-8
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Geitmyra matkultursenter for barn v Lene Gjelsvik
Sak:
Markedsprosjektet Velg økologisk - Stiftelsen Geirmyra matkultursenter for barn
Aksept av tilskudd til Geitmyra matkultursenter for barn
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / RNÆ

2013/06388-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Mats Juni
Sak:
Naturskade Helle Solfrid Kleiv Øvre Eiker kommune
Vedr kontonummer
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/06946-29
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Den norske veterinærforening v Ellef Blakstad
Sak:
Kommunale veterinærtjenester - rapportering for vakttilskudd / stimuleringstilskudd 2012 og 2013
Tilskudd til veterinære reiser - Spørsmål om definisjon av ventetid
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / ABI1
Saksbeh:
ALP / SVP / MPS

2013/07542-17
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Norske Felleskjøp
Sak:
Markedsreguleringstiltak korn fra 2009 Norske Felleskjøp Markedsregulator
Svar fra Norske Felleskjøp på brev fra NHO mat og Landbruk av 060513 - Omdisponering av mathvete til fôrhvete 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SMR / ØBR
Saksbeh:
AHA / SMR / ØBR

2013/08025-3
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Holtålen
Sak:
Naturskade Åge Smestu Holtålen kommune
Ettersendelse av krav - Åge Smestu Holtålen kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/08044-7
Dok.dato:
16.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Matmerk
Sak:
KSL Matmerk - Generisk markedsføring av økologiske produkter -tilsagn 587002
Utbetaling av støtte til markedsføring av økologisk mat i 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SMR / BSK
Saksbeh:
AHA / SMR / BSK

2013/11031-2
Dok.dato:
23.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Fylkesmennene
Sak:
Oppfølging av skogeierne fra 2011- foryngelseskontrollen
Plantekontroll 2013
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK / AHS
Saksbeh:
ARA / SSK / AHS

2013/11507-4
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Olav V. Landsverk
Sak:
Forsikringsklage Olav V Landsverk Fyresdal kommune
Forsikringssak
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / MHA
Saksbeh:
ARA / SLN / KLH1

2013/11630-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Freddy Agnalt
Sak:
Klage produksjonstilskudd
Vedtak i klagesak om reduksjon i produksjonstilskudd
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / CFI
Saksbeh:
ALP / SDT / CFI

2013/12024-4
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Valdres tingrett
Sak:
Jordras Vierdokkvegen (skogsbilvei) v/ Arne Stende Vang kommune
Oppnevning og innkalling i skjønn - Vierdokkvegen
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / TRB
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2013/12141-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Skandjuice & Food Norway AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Skandjuice & Food Norway AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/12142-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Skandjuice & Food Norway AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Skandjuice & Food Norway AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/12143-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Skandjuice & Food Norway AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Skandjuice & Food Norway AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/12520-2
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Namsmannen i Bodø
Sak:
Naturskade Åse Mary Antonsen og Magnus Johan Antonsen Bodø kommune
Rettelse på personnummer - Åse Mary Antonsen og Magnus Johan Antonsen Bodø kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/12980-5
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13219-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Lyngen
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T12-241306
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/13266-5
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
IE
Fra:
SELECT FLAVOUR AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SELECT FLAVOUR AS - Avskjermet
Forespørsel
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13440-3
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
IE
Fra:
GOTTIT AS
Sak:
Tollnedsettelse GOTTIT AS - Avskjermet
Forespørsel
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13468-3
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS
Sak:
Tollnedsettelse ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/13468-4
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS
Sak:
Tollnedsettelse ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/13480-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
15.05.2013
IE
Fra:
Sunshines Take Away
Sak:
Tollnedsettelse SUNSHINES TAKE AWAY - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/13521-5
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
AMCO CONSULT - Arne Månum
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13521-6
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HERBALIFE NORWAY PRODUCTS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13522-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
AMCO CONSULT - Arne Månum
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13523-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
AMCO CONSULT - Arne Månum
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13524-3
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
AMCO CONSULT - Arne Månum
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13726-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
I
Fra:
COSIMO CURCI
Sak:
Tollnedsettelse COSIMO CURCI - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13726-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
COSIMO CURCI
Sak:
Tollnedsettelse COSIMO CURCI - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13727-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
I
Fra:
COSIMO CURCI
Sak:
Tollnedsettelse COSIMO CURCI - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13727-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
COSIMO CURCI
Sak:
Tollnedsettelse COSIMO CURCI - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13883-2
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Lensmannen i Indre Østfold
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-059617
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/13894-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13894-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13895-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13896-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13927-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13927-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13939-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
BERNH BOTOLFSEN IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse BERNH BOTOLFSEN IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13939-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
BERNH BOTOLFSEN IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse BERNH BOTOLFSEN IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13966-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13966-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13975-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13975-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13978-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13978-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13979-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
Dahl Inkasso AS v Kristin Gjægtvik Teilgård
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-199757
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/13982-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13982-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13983-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13983-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13984-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13984-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13985-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13985-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13986-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13986-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13987-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/13987-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse GREWAL INTERNATIONAL FOODS AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/14076-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
NEN-PRODUKTER AS
Sak:
Tollnedsettelse NEN-PRODUKTER AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14083-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innsendt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14085-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmedlt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14088-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14089-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14091-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14092-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14093-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14108-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
DS IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse DS IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14109-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
DS IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse DS IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14122-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
COOP NORGE HANDEL AS
Sak:
Salg av tollkvote WTO Storfekjøtt fryst 2013 COOP NORGE HANDEL AS
Bekreftelse salg kvote til KONTIKI FOODS AS
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JWI

2013/14131-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14136-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ARVID NORDQUIST NORGE AS
Sak:
Tollnedsettelse ARVID NORDQUIST NORGE AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14141-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
EUROMILJØ NATUR AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 Epler 0105 - 3107 EUROMILJØ NATUR AS
Importtillatelse kvote - WTO 2013 Epler 0105 - 3107
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JWI

2013/14189-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
REMA TRADING AS
Sak:
Råvaredeklarasjon REMA TRADING AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14212-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
INGA NIKITINA
Sak:
Tollnedsettelse INGA NIKITINA - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14219-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14219-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14219-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14222-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14222-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14238-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14238-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14239-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14239-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14240-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14240-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14241-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GABRIEL GOURMET
Sak:
Råvaredeklarasjon GABRIEL GOURMET - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14242-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GABRIEL GOURMET
Sak:
Råvaredeklarasjon GABRIEL GOURMET - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14243-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14244-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
GABRIEL GOURMET
Sak:
Råvaredeklarasjon GABRIEL GOURMET - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14245-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14246-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14250-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ASI

2013/14250-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/14254-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
NORVINA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORVINA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14254-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
NORVINA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORVINA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14255-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
STRAND UNIKORN AS
Sak:
Salg tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer STRAND UNIKORN AS
Salg kvoterettigheter til VESTFOLDMØLLENE AS
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / ASI
Saksbeh:
AHA / SIM / ASI

2013/14255-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
STRAND UNIKORN AS
Sak:
Salg tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer STRAND UNIKORN AS
Bekreftelse salg kvote til VESTFOLDMØLLENE AS
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / ASI
Saksbeh:
AHA / SIM / ASI

2013/14256-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14256-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14258-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14258-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14259-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14259-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14260-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
PER HAVNERAAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon PER HAVNERAAS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14260-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
PER HAVNERAAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon PER HAVNERAAS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14261-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
NORSK POLAR AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Kjøttboller NORSK POLAR AS
Uttak kvote EU 2013 Kjøttboller
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14262-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
VESTFOLDMØLLENE AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer VESTFOLDMØLLENE AS
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14263-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
CULINAR HOFF AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CULINAR HOFF AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14263-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
CULINAR HOFF AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CULINAR HOFF AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14264-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14265-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14265-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14266-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14266-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14267-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14267-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14268-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14268-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14269-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14269-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14270-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14270-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14271-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14271-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14272-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Flatanger
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T13-095618
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/14273-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14273-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14273-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14273-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14273-5
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14273-6
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14274-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14275-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
A LA CARTE PRODUKTER AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst A LA CARTE PRODUKTER AS
Uttak kvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14276-1
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Wikborg Rein & Co advokatfirma
Sak:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 41 bnr 134 Oslo kommune
Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 41 bnr 134 Oslo kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SBU
Saksbeh:
ARA / SBU

2013/14277-1
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Fylkesmannen i Nordland
Sak:
Klage - tilskudd for vekslende drift i Hemnes kommune Nordland fylke
Oversendelse av klage på avslag på tilskudd for vekslende drift i Hemnes kommune Nordland fylke
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK
Saksbeh:
ARA / SSK

2013/14278-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14278-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14279-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14279-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14280-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET AGRI SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET AGRI SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14281-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14281-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14282-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14282-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14283-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET AGRI SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET AGRI SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14284-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14284-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14285-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14285-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14286-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14286-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14287-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14287-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14288-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14288-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14289-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14289-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14290-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14290-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14291-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14291-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14292-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14292-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14293-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14293-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14294-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14294-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14294-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14295-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14295-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14296-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14296-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14297-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14297-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14298-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14298-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14300-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14300-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14301-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14301-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14302-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14302-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14303-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14303-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14304-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14304-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14305-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14305-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14306-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14306-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14307-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14307-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14308-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14308-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14309-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14309-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14310-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Vang
Sak:
Naturskade Johannes Lunde Vang i Valdres
Utbedringsattest - Johannes Lunde Vang i Valdres
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14311-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
L.K. HAALAND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon L.K. HAALAND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14311-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
L.K. HAALAND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon L.K. HAALAND AS - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14311-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
L.K. HAALAND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon L.K. HAALAND AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14312-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
DR. OETKER NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DR. OETKER NORGE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14312-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
DR. OETKER NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DR. OETKER NORGE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14313-1
Dok.dato:
15.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Hardanger
Sak:
Naturskade Torsnes Veglag SA Jondal kommune
Forkynnelse skadeskjema - Torsnes Veglag SA Jondal kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14314-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Holtålen
Sak:
Naturskade Kjell Kværnes Holtålen kommune
Skadeskjema Kjell Kværnes
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14315-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Holtålen
Sak:
Naurskade Kjell Magnar Hov Holtålen kommune
Skadeskjema Kjell Magnar Hov
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14316-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14316-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14317-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Sogndal
Sak:
Naturskade De Heiberske Samlinger Sogndal kommune
Skadeskjema De Heiberske Samlinger
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14318-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Sogndal
Sak:
Naturskade Bjørn Lerum Sogndal kommune
Skadeskjema Bjørn Lerum
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14319-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14319-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14320-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14320-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14321-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
DR. OETKER NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DR. OETKER NORGE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14321-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
DR. OETKER NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DR. OETKER NORGE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14322-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14322-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14323-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14323-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013