Statens landbruksforvaltning
31.05.2013
Offentlig journal
Periode:28.05.2013 - 28.05.2013
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Kontor:
Alle
Saksbehandler:
Alle
Notater (N):
Nei
Notater (X):
Nei
2008/02327-26
Dok.dato:
20.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Kirsti Gjesteland
Sak:
Melkeprodusent Karsten K Gjesteland
Klage på avslag - melkesone for bruk i tidlligere Høle Herad
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / MAK

2010/16041-2
Dok.dato:
10.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Honeywell Specialty Chemicals
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Original Dossier Søknad til EU om godkjenning av berlinerblått
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2010/16041-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Honeywell Specialty Chemicals
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Retur av cd
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2010/16041-4
Dok.dato:
05.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Marius Selvig
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Dokumenter til EU Godkjennelse og søknad
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2010/16041-5
Dok.dato:
12.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Marius Selvig
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Giese salts - Flere dokumenter om søknaden til EU
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2010/16041-6
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Dagmar Preugschat
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Kommunikasjon om Dossier tilsendt på CD
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2010/16041-7
Dok.dato:
16.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Verbiest, Guy
Sak:
Avtale - gjennomføring av søknadsprosess om EU godkjenning av Giesesalt ( Berlinerblått ) som tilsettingsstoff i dyrefor - Permakem
Risk documentation/assessment of Giese salt Forespørsel fra Statens strålevern
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / KAN
Saksbeh:
ARA / SLN / KAN

2012/03255-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Åmot
Sak:
Flom Jørgen Asbjørn Nergård Elverum kommune
Utbedringsattest - Jørgen Asbjørn Nergård Elverum kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/03606-13
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Johannes Krag
Sak:
Husdyrkonsesjon Johannes Krag
Klage
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / LBO
Saksbeh:
ALP / SDT / YFR

2012/09257-5
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Iren Jensen
Sak:
Naturskade - Iren Jensen - Selje kommune
Vedtak om erstatning etter naturskadeloven - overdras til ny eier
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/12210-9
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Fjordane tingrett
Sak:
Naturskade Finn Heimdal Solund kommune
Postforkynning - Overkjønn over lensmannsskjønn i Solund
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2012/13110-3
Dok.dato:
29.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Tennebø Havnelag v/ Håkon Christensen
Sak:
Naturskade Tennebø Havnelag v/ Håkon Christensen Vågsøy kommune
Vedr vedtak - Tennebø Havnelag v/ Håkon Christensen Vågsøy kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/15218-7
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Lensmannen i Aurskog-Høland
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-079044
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2012/15218-8
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Aurskog-Høland
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-089774
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2012/16145-6
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Namsos og Fosnes
Sak:
Naturskade - Håvard Johnsen - Namsos kommune
Utbedringsattest - Håvard Johnsen - Namsos kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT1
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/18671-5
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Egil Eide
Sak:
Naturskade Egil Eide Nore og Uvdal kommune
Ber om tilbakemelding - Egil Eide Nore og Uvdal kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/23629-6
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Advokat Steinar W Skeie M.N.A.
Sak:
Forsikringsklage - Ranveig Hoff Karlsen
Skade - Ranveig Hoff Karlsen
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / MHA
Saksbeh:
ARA / SLN / MHA

2012/24263-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Gjøvik
Sak:
Naturskade Jon Braastad Gjøvik kommune
Utbedringsattest - Jon Braastad Gjøvik kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2012/28612-51
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Norsk institutt for skog og landskap
Sak:
Arealressurskart AR5 - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets landskap - 2013
Oppdatering av AR5 for Røros kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK / TMA
Saksbeh:
ARA / SSK

2012/29145-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Rolf Morten Løviknes
Sak:
Naturskade Rolf Morten Løviknes Bremanger kommune
Tilleggsopplysninger
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / NAT2
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/01087-26
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Kommunekassereren i Tolga
Sak:
Motregning i direkte tilskudd
Motregning kommunale avgifter
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/02460-12
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Svein Dankert Johansen
Sak:
Endring kontonummer 2013
Endring av kontonummer
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/05070-9
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Stiftelsesn Geitmyra matkultursenter for barn
Sak:
Markedsprosjektet Velg økologisk - Stiftelsen Geirmyra matkultursenter for barn
Delutbetaling av tilskudd til Geitmyra matkultursenter for barn
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / RNÆ

2013/06101-8
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Synnøve Finden AS
Sak:
Grensedragning mellom prisgruppen industrimarked og dagligvaremarked i PU
Rente på tilbakebetaling - utsatt saksbehandling
Dok:
Saksansv:
AHA / SPM / ABO
Saksbeh:
AHA / SPM

2013/08041-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Eiker Modum og Sigdal tingrett
Sak:
Naturskade Øystein Semmen Modum kommune
Tilsvar
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / TRB
Saksbeh:
ARA / SLN / MHA

2013/09884-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KULINARIS AS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 KULINARIS AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/09955-3
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Godt Brød Norge AS
Sak:
Markedsprosjekt / pilotprosjekt Butikk i butikk - en potensiell markedskanal for økologiske produsenter og foredlere - Godt Brød Norge AS - tilsagnsnummer 617006
Godkjenner årsrapport for markedsprosjektet Butikk i butikk 2011 - 2012
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / HVI

2013/09959-8
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
UE
Til:
Marcelle Askew
Sak:
" Økobarometer " - Markedsstrategier 547026 - Eco Commerce
Svar på positiv tilbakemelding på samarbeid med SLF
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / KBE

2013/10012-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Protein Fabrikken A/S
Sak:
Eksportrestitusjon - mars 2013 - Proteinfabrikken AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10129-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORTURA SA
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Nortura Eggprodukter Revetal
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / VWA
Saksbeh:
AHA / SIR / VWA

2013/10130-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORTURA SA
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Nortura Eggprodukter Revetal
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10161-4
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Sak:
Klage - krav om standardisert erstatning - krav om nedslakting til konsesjonsgrensen - Erling Brenne
Kopi - Imøtekommelse av krav til dekning av advokathonorar - delvis dekning
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / TDB
Saksbeh:
ALP / SPR / TDB

2013/10338-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
FINDUS NORGE AS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 FINDUS NORGE AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10494-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Inderøy Slakteri AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 - Inderøy Slakteri AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10497-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Staur Foods AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Staur Foods AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10502-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Alna Margarinfabrikk A/S
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Alna Margarinfabrik AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10503-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Fjordland AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Fjordland AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10504-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KRAFT FOODS NORGE AS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 Kraft Foods Norge AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10551-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NIDAR AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Nidar AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10555-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BERTHAS BAKERIER AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Berthas Bakerier AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10564-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
MILLS DA
Sak:
Eksportrestitusjon - mars 2013 - Mills DA
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10745-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORTURA SA
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 Nortura SA avdeling Malvik
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10746-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORTURA SA
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 Nortura SA avdeling Lillehammer
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/10789-2
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lund & Co v/ Jeanette Engebretsen
Sak:
Forsikringsklage - Tore Torstensrud Grue kommune
Merknader til klage - Tore Torstensrud Grue kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / MHA
Saksbeh:
ARA / SLN / MHA

2013/10917-2
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Sør-Aurdal kommune
Sak:
Tilbakebetaling avløsertilskudd - Odd Henning Vilhelmshaugen
Søknad om nedbetalingsavtale - for mye utbetalt sykdomsavløsertilskudd
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / JKJ
Saksbeh:
ALP / SVP / ISE

2013/10971-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/10973-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/10976-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/10986-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/11028-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Papa Mios International AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Papa Mios International AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11322-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
RIEBER & SØN ASA
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Rieber & Søn ASA - Lierne Bakeri AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11425-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 STABBURET AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11736-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORGESMØLLENE AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Norgesmøllene AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11769-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
RIEBER & SØN ASA
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Rieber & Søn ASA
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11771-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
TINE SA
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Tine SA
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11772-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KRAFT FOODS EUROPE GMBH
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Kraft Foods Europe GmbH
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11859-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Idun Industri AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/11991-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
GG UNIQUEFIBER AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 GG UniqueFiber AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12144-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 STABBURET AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12147-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ISBJØRN IS AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Isbjørn-Is AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12165-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
AS PALS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 AS PALS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12386-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Sætre A/S
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Sætre AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12425-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BØRSET BAKERI AS
Sak:
Prisnedskriving mars 2013 BØRSET BAKERI AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12460-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KAKEMESTEREN AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Kakemesteren AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12467-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KRAFT FOODS NORGE AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Kraft Foods Norge AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12468-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
KRAFT FOODS EUROPE GMBH
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Kraft Foods Europe GmbH
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12487-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BAKERS AS
Sak:
Prisnedskrivning mars 2013 Bakers AS
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12644-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
MILLBA AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Millba AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12646-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Eksportrestitusjon mars 2013 Idun Industri AS
Tilskuddsbrev eksportrestitusjon mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/12692-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
MILLBA AS
Sak:
Importtillatelse tollkvoteTuna Norway AS Pølser og lignende
Tilskuddsbrev prisnedskriving mars 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/12836-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BAKERS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BAKERS AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/12837-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BAKERS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BAKERS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/12893-1
Dok.dato:
07.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
07.05.2013
I
Fra:
JENSEN & CO AS
Sak:
Tollnedsettelse JENSEN & CO AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/12894-1
Dok.dato:
07.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
07.05.2013
I
Fra:
JENSEN & CO AS
Sak:
Tollnedsettelse JENSEN & CO AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/12909-2
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
Tysfjord kommune
Sak:
Tilskudd til tømmerkaier og terminaler - virkesterminal og tømmerkaier - Tysfjord kommune
Tømmerkai på Drag - Tysfjord kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK / PGS
Saksbeh:
ARA / SSK

2013/12917-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
MATCO NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MATCO NORGE AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13064-1
Dok.dato:
08.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
08.05.2013
I
Fra:
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13087-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
09.05.2013
I
Fra:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13088-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
09.05.2013
I
Fra:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13089-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
09.05.2013
I
Fra:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13090-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
09.05.2013
I
Fra:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13091-1
Dok.dato:
09.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
09.05.2013
I
Fra:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13103-1
Dok.dato:
10.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
10.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/13103-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/13267-1
Dok.dato:
03.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
13.05.2013
I
Fra:
CKC Nutrition AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CKC Nutrition AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13336-1
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
14.05.2013
I
Fra:
BIOFLORA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BIOFLORA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13342-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Glab AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Glab AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SOP
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13345-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Glab AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Glab AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SOP
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13346-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Glab AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Glab AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SOP
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13468-5
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS
Sak:
Tollnedsettelse ØSTEUROPEISKE DELIKATESSER AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/13519-2
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
IE
Fra:
Findus Norge AS
Sak:
Tollnedsettelse FINDUS NORGE AS - Avskjermet
Minstekvantum og tollnedsettelser på eple - ber om møte
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIR

2013/13522-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Herbalife Norway Products AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Herbalife International Luxembourg SaRL - Avskjermet
Avslag av innmeldte råvaredeklarasjoner
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / SSI
Saksbeh:
AHA / SIR / SSI

2013/13719-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
IE
Fra:
Skarodd Agentur AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Skarodd Agentur AS - Avskjermet
Søknad om fornytelse råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13737-1
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
IE
Fra:
Guse Gård
Sak:
Tollnedsettelse GUSE GÅRD - Avskjermet
Klage på vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13811-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
I
Fra:
UNIL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon UNIL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13812-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
21.05.2013
I
Fra:
UNIL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon UNIL AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13858-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13860-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13862-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13864-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13867-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13868-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13869-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13871-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13872-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13883-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Lensmannen i Indre Østfold
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-059617
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/13910-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13911-1
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13919-1
Dok.dato:
16.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
22.05.2013
IE
Fra:
Asian Food Import AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14035-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
Lensmannen i Ringsaker
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T2013-033334
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/14048-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41154 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14049-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41390 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14050-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41256 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14055-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41391 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14062-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41178 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14063-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41392 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14064-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41255 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14065-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41179 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14077-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41296 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14100-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
STABBURET AS
Sak:
Resept STABBURET AS - Avskjermet
Godkjenningsbrev resept 41257 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14146-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
IE
Fra:
JFC Norden (Norway) AS
Sak:
Råvaredeklarasjon JFC Norden ( Norway ) AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14147-1
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
IE
Fra:
JFC Norden (Norway) AS
Sak:
Råvaredeklarasjon JFC Norden ( Norway ) AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14165-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14165-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14167-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14177-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14187-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14192-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14209-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14261-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
NORSK POLAR AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Kjøttboller NORSK POLAR AS
Importtillatelse kvote - EU 2013 Kjøttboller
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14262-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
VESTFOLDMØLLENE AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer VESTFOLDMØLLENE AS
Importtillatelse kvote - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14264-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14273-7
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14274-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
LILLE SPECIAL AS
Sak:
Råvaredeklarasjon LILLE SPECIAL AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14275-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
A LA CARTE PRODUKTER AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst A LA CARTE PRODUKTER AS
Importtillatelse kvote - WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14275-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
A LA CARTE PRODUKTER AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst A LA CARTE PRODUKTER AS
Importtillatelse kvote - WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14280-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET AGRI SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET AGRI SA
Importtillatelse kvote - KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14283-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET AGRI SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET AGRI SA
Importtillatelse kvote - KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14294-4
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
CONDIFA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CONDIFA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14311-4
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
L.K. HAALAND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon L.K. HAALAND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14335-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14335-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14335-4
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14337-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14337-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14340-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
AS NESTLÉ NORGE
Sak:
Råvaredeklarasjon AS NESTLÉ NORGE - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14342-1
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
UE
Til:
Triona AS
Sak:
Triona AS - Avtale om konsulentbistand
Triona AS - Avtale om konsulentbistand i forbindelse med prosjektet RMP - Signert avtale
Dok:
Saksansv:
ADM / SID / AJS
Saksbeh:
ADM / SID / AJS

2013/14352-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
UE
Til:
Statens landbruksforvaltning
Sak:
Frakt av pelsdyrfôr 2013
Ruteopplysninger mai 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / HHE
Saksbeh:
AHA / SIM / HHE

2013/14354-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Produs Aqua AS
Sak:
Tollnedsettelse Produs Aqua AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14357-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
BRYNILD GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRYNILD GRUPPEN AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14357-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
BRYNILD GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRYNILD GRUPPEN AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14358-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
UE
Til:
Rema Trading
Sak:
Deltakelse auksjon 2013 Rema Trading AS
Regsitreringsskjema for deltakelse ved auksjon av tollkvoter
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14362-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Spesialgrossisten Senja AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Spesialgrossisten Senja - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14363-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Spesialgrossisten Senja AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Spesialgrossisten Senja - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14364-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
IE
Fra:
Spesialgrossisten Senja AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Spesialgrossisten Senja - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14368-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14368-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14371-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14371-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14372-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14372-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14373-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14373-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14374-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14374-3
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14374-4
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
27.05.2013
I
Fra:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14378-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14378-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14379-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14379-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14380-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote - WTO 2013 - ASIA ENGROS AS - Kjøtt av ender gjess perlehøns
Uttak kvote WTO 2013 Kjøtt av ender gjess perlehøns
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14380-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote - WTO 2013 - ASIA ENGROS AS - Kjøtt av ender gjess perlehøns
Importtillatelse kvote - WTO 2013 Kjøtt av ender gjess perlehøns
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14381-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14381-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14382-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14382-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14383-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14383-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14384-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14384-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14385-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
EXCELLENT TASTE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EXCELLENT TASTE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14385-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
EXCELLENT TASTE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EXCELLENT TASTE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14386-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14386-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14387-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
EXCELLENT TASTE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EXCELLENT TASTE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14387-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
EXCELLENT TASTE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EXCELLENT TASTE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14388-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14388-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14389-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14389-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
IKEA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IKEA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14390-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14390-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14391-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
DNB
Sak:
Utbetaling av produksjonstilskudd juni 2013
Rapportering av forventet utbetalingsbeløp og antall transaksjoner for utbetaling av produksjonstilskudd 050613
Dok:
Saksansv:
ADM / SØH / KIL
Saksbeh:
ADM / SØH / KIL

2013/14392-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
UNIL AS
Sak:
Tollnedsettelse UNIL AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14393-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
RAPS SCANDINAVIA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon RAPS SCANDINAVIA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14393-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
RAPS SCANDINAVIA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon RAPS SCANDINAVIA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14394-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14394-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14395-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14395-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14396-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
CKC Nutrition AS
Sak:
Tollnedsettelse RÅK CKC Nutrition AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse RÅK - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14397-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Stryn og Hornindal
Sak:
Naturskade Hjortedalen Grunneigarlag v/ Svein Otto Espe Hornindal kommune
Takst avholdes ikke - Hjortedalen Grunneigarlag v/ Svein Otto Espe Hornindal kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14398-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Vang
Sak:
Naturskade Nils O Lunde Vang kommune
Skadeskjema - Nils O Lunde Vang kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14399-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sak:
E.ON Vind Sverige AB - Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk Birkenes kommune Aust-Agder fylke - Høring
Høringsbrev - E.ON Vind Sverige AB - Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk Birkenes kommune Aust-Agder fylke
Dok:
Saksansv:
ARA / SBU / BHV
Saksbeh:
ARA / SBU / BHV

2013/14400-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14400-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14401-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14401-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14402-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT - NORSK FILIAL
Sak:
Råvaredeklarasjon MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT - NORSK FILIAL - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14402-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT - NORSK FILIAL
Sak:
Råvaredeklarasjon MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT - NORSK FILIAL - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14403-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14403-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14404-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
BRINGWELL NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRINGWELL NORGE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14404-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
BRINGWELL NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRINGWELL NORGE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14405-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14405-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14406-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14406-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14407-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14407-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14408-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14408-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14409-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14409-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14410-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 - W KØLTZOW AS - Annet vilt
Uttak kvote Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14410-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 - W KØLTZOW AS - Annet vilt
Importtillatelse kvote - Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14411-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 Annet vilt W KØLTZOW AS
Uttak kvote Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14411-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 Annet vilt W KØLTZOW AS
Importtillatelse kvote - Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14412-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 Annet vilt W KØLTZOW AS
Uttak kvote Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14412-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote Vilt 2013 Annet vilt W KØLTZOW AS
Importtillatelse kvote - Vilt 2013 Annet vilt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14413-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14413-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14414-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote VIL 2013 Elg W KØLTZOW AS
Uttak kvote VIL 2013 Elg
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14414-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
28.05.2013
U
Til:
W KØLTZOW AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote VIL 2013 Elg W KØLTZOW AS
Importtillatelse kvote - VIL 2013 Elg
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14415-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
SIGURD ECKLUND AS
Sak:
Råvaredeklarasjon SIGURD ECKLUND AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14415-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013