Statens landbruksforvaltning
03.06.2013
Offentlig journal
Periode:29.05.2013 - 29.05.2013
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Kontor:
Alle
Saksbehandler:
Alle
Notater (N):
Nei
Notater (X):
Nei
2008/05024-14
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
PER JAKOB EIKE
Sak:
Melkeprodusent PER JAKOB EIKE
Kvotebrev kumelk
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / BKA

2008/06465-20
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Svend Arild Uvaag
Sak:
Melkeprodusent SVEND ARILD UVAAG
Faktura for kvotekjøp 2008
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / GES

2008/20486-11
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
TOR ANFINN LILLESTØL
Sak:
Kvotebrev kumelk
Korrigert kvotebrev kumelk
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / IAR

2008/21148-22
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
GEIR JONE POLLESTAD
ERLEND SALTE
Sak:
Melkeprodusent Geir Jone Pollestad
Innvilgelse av søknad om oppløsning/utmelding av samdrift
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / GES

2008/21258-7
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
JOSTEIN BYBERG
Sak:
Kvotebrev kumelk
Kvotebrev kumelk
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / MELK
Saksbeh:
ALP / SPR / BKA

2011/15114-12
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Tor Anfinn Lillestøl
Sak:
Melkeprodusent Tor Anfinn Lillestøl
Flytting av driftssenter for foretaket Tor Anfinn Lillestøl
Dok:
Saksansv:
ALP / SPR / IAR
Saksbeh:
ALP / SPR / IAR

2012/07117-8
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Fjordane tingrett
Sak:
Naturskade Kjell Olav Kusslid Førde kommune
Ny beramming av rettsmøte - Kjell Olav Kusslid Førde kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2012/18887-19
Dok.dato:
10.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Atea AS
Sak:
Rammeavtale IKT-utstyr 2013 - 2016
Spørsmål til anskaffelse av rammeavtale om IKT-utstyr
Dok:
Saksansv:
ADM / SID / AME
Saksbeh:
ADM / SID / CMA

2012/18887-20
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Evry AS
Sak:
Rammeavtale IKT-utstyr 2013 - 2016
Spørsmål til anskaffelse av rammeavtale om IKT-utstyr
Dok:
Saksansv:
ADM / SID / AME
Saksbeh:
ADM / SID / CMA

2012/18887-21
Dok.dato:
14.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Atea AS
Sak:
Rammeavtale IKT-utstyr 2013 - 2016
Besvarelse av spørsmål til anskaffelse av rammeavtale om IKT-utstyr
Dok:
Saksansv:
ADM / SID / AME
Saksbeh:
ADM / SID / CMA

2012/19877-12
Dok.dato:
11.10.2012
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Mattilsynet
Sak:
Klage - produksjonstilskudd - Svein Johnsen
Uttrekk Husdyrregisteret okt 2012
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / IKH
Saksbeh:
ALP / SDT / IKH

2012/19877-13
Dok.dato:
08.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Mattilsynet
Sak:
Klage - produksjonstilskudd - Svein Johnsen
Uttrekk HR mai 2013
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / IKH
Saksbeh:
ALP / SDT / IKH

2012/21774-4
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KIMS NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon KIMS NORGE AS - Avskjermet
Avslag på søknad om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / NAA

2012/26195-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Landbruks- og matdepartementet
Sak:
Høringsmøte - evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk
Justering av regelverk i prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 010713
Dok:
Saksansv:
AHA / SPM / EHO
Saksbeh:
AHA / SPM

2012/28642-4
Dok.dato:
02.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Knut Evenrud
Sak:
Prosjektet Kombinasjonen gummimatte og veghøvel etter lastebil
Faktura og bilder
Dok:
Saksansv:
ARA / SSK / JLI
Saksbeh:
ARA / SSK / JLI

2013/00036-21
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Berørte parter
Sak:
Pris- og markedsinformasjon - Grøntmarkedet 2013
Grøntmarked uke 22
Dok:
Saksansv:
AHA / SMP / JES
Saksbeh:
AHA / SMP / THA

2013/05080-8
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Fylkesmannen i Buskerud
Sak:
Markedsprosjekt - " Økt forbruk av økologisk mat i Buskerud " - Fylkesmannen i Buskerud
Klage på avslag om utviklingsmidler til økologisk landbruk - økt forbruk av økologisk mat i Buskerud
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / KMR

2013/06574-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk Landbruksrådgivning Oppland
Sak:
Klima- og miljøprogrammet - forprosjekt til prosjektet Bevisst Landbruk i Innlandet - Norsk Landbruksrådgivning Oppland
Etterlyser svar på søknad om midler
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KKI
Saksbeh:
ARA / SMK

2013/07527-5
Dok.dato:
21.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Oikos - Økologisk Norge
Sak:
Markedsstrategier 577006 Prosjektet Økologisk mat på festivaler og arrangementer veiledningstjeneste for arrangører OIKOS Økologisk landslag
Godkjenner årsrapportering 2012 Arrangementveiledning - sluttutbetaling
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / HVI

2013/08048-2
Dok.dato:
22.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Rissa Utvikling Kf
Sak:
Markedsprosjekt - Økosats i Rissa kommune - tilsagnsnummer 617022
Godkjent sluttrapport prosjektet Øko-sats
Dok:
Saksansv:
ARA / SMK / KMR
Saksbeh:
ARA / SMK / RNÆ

2013/10789-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Tryg forsikring
Sak:
Forsikringsklage - Tore Torstensrud Grue kommune
Anmodning om uttalelse
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / MHA
Saksbeh:
ARA / SLN / MHA

2013/10979-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/10982-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/10983-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/11320-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
GLOBAL FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse GLOBAL FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/11679-5
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ELITE ENGROS AS
Sak:
Tollnedsettelse ELITE ENGROS AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/12207-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KAN IMPORT
Sak:
Tollnedsettelse KAN IMPORT - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/12208-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KAN IMPORT
Sak:
Tollnedsettelse KAN IMPORT - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/12217-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FSG NORGE AS
Sak:
Tollnedsettelse FSG NORGE AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/12469-2
Dok.dato:
25.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Nortura SA ved Frode Vik
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad nr 2 vedr FFL / JA-midler vedr livdyrsalg
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-3
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ved Per Christian Rålm
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad utredningsmidler søknad nr 8 vedr utvikling av modell for innsamling av prisdata osv av dagligvarer
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-4
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ved Agnar Hegrenes
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad utredningsprosjekt nr 11 Driftsledelse i landbruket
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-5
Dok.dato:
25.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Bioforsk ved Grete Lene Serikstad
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om FFL /JA-midler til utrednings og forprosjekt søknad nr 1 vedr kløvertretthet
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-6
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk Veterinær institutt ved Øivid Øines
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad til utredningsmidler / forprosjket FFL / JA nr 3 av VI vedr toxoplasmose
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-7
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Bioforsk ved Kristin Sørheim
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad utredningsprosjekt JA / FFL nr 4 vedr genetisk materiale til økologisk fjørfe og gris
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-8
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norges Veterinærhøgskole ved Erik Georg Granquist
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om midler fra FFL og JA (utredninger/forprosjekt) - Nurture Food (Norges veterinærhøgskole m.fl. ) nr 5
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-9
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk Veterinær institutt ved Øivid Øines
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om midler til utredning/forprosjekt søkn nr & - VI vedr Babesia
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-10
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norges veterinærhøgskole ved Ann Margaret Grøndahl
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om FFL / JA-midler til utrednings og forprosjekt - smerte og velferd hos småfe nr 7
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-11
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Bioforsk Lise Aanensen
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad til midler om et utredningsprosjekt FFL / JA nr 9 vedr beitebasert storfeproduksjon
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-12
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Veterinærinstituttet ved Live Nesse
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om midler til forprosjekt fra FFL og JA, fra VI nr 10, vedr biofolm i mat og forproduksjon
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-13
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norges Veterinærhøgskole ved Ann Margaret Grøndahl
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om FFL / JA-midler til utrednings og forprosjekt - tamrein og krumkniv nr 12
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-14
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Veterinærinstituttet ved Hege Divon
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om for-prosjekt til FFL/JA, nr 13, fra VI, vedr resistengrunnlaget til fusarium
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-15
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Bioforsk ved Therese With Berge
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om FFL / JA-midler til forprosjekt ( Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon ) nr 14
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-16
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norges veterinærhøgskole ved Ane Nødtvedt
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Søknad om forprosjekt til FFl / JA nr 15 vedr smitterisiko av BRSV
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12469-17
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Forskningsrådet ved Jan Sørensen
Sak:
Søknader til FFL og JA for midler til utredninger pilot- og forprosjekt - utlysning 2013
Skisse for prosjekt -- søknad Bionær videresendt til FFL / JA nr 16 fra Våler kommune tema biokull
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / CAK
Saksbeh:
ALP / SVP / CAK

2013/12483-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
VPG NORWAY AS
Sak:
Tollnedsettelse VPG NORWAY AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/12673-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse MAT IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/12850-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse MAT IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/12867-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Tollnedsettelse ORIENTDELI AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/12900-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
SCANASIA AS
Sak:
Tollnedsettelse SCANASIA AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13064-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13087-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13089-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13090-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13091-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
AIT FOODS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AIT FOODS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/13251-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
AIT FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse AIT FOODS AS - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13298-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KAN IMPORT
Sak:
Tollnedsettelse KAN IMPORT - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13299-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KAN IMPORT
Sak:
Tollnedsettelse KAN IMPORT - Avskjermet
Vedtak om avvisning av søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13692-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Midt-Norge slakteri
Sak:
Dokumentasjon for ulne skinn og pelsskinn omsatt fra og med 1. januar 2012 til og med 31. desember 2012
Dokumentasjon for skinn fra Midt-Norge slakteri
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / TUR
Saksbeh:
ALP / SVP / TUR

2013/13746-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
IMCD NORWAY AS
Sak:
Tollnedsettelse IMCD NORWAY AS - Avskjermet
Anvendelseserklæring - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13746-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
IMCD NORWAY AS
Sak:
Tollnedsettelse IMCD NORWAY AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13832-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
INGA NIKITINA
Sak:
Tollnedsettelse INGA NIKITINA - Avskjermet
Søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13895-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13896-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Vedtak om avslag på søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/13897-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / JBI

2013/14038-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
TINE SA
Sak:
Tollnedsettelse TINE SA - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14044-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
SCANASIA AS
Sak:
Tollnedsettelse SCANASIA AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14076-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NEN-PRODUKTER AS
Sak:
Tollnedsettelse NEN-PRODUKTER AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14078-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Tollnedsettelse HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14082-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14087-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Friends Fair Trade
Sak:
Tollnedsettelse Friends Fair Trade - Avskjermet
Søknad om tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/14105-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14108-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
DS IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse DS IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14109-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
DS IMPORT AS
Sak:
Tollnedsettelse DS IMPORT AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14112-1
Dok.dato:
23.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
23.05.2013
I
Fra:
DANICA FOODS AS
Sak:
Tollnedsettelse DANICA FOODS AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14121-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Tollnedsettelse HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14136-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ARVID NORDQUIST NORGE AS
Sak:
Tollnedsettelse ARVID NORDQUIST NORGE AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14165-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14167-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14177-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14187-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14192-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14204-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
TINE SA
Sak:
Tollnedsettelse TINE SA - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14209-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14210-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
24.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14212-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Inga Nikitina
Sak:
Tollnedsettelse INGA NIKITINA - Avskjermet
Tilleggsinformasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ARE

2013/14212-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
INGA NIKITINA
Sak:
Tollnedsettelse INGA NIKITINA - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14247-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14248-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14249-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14251-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14252-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14253-1
Dok.dato:
26.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
26.05.2013
I
Fra:
ACAI BRASIL DREVDAL
Sak:
Tollnedsettelse ACAI BRASIL DREVDAL - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14264-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14272-2
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Sak:
Utlegg i produksjonstilskudd
Utleggsforretning T13-095618
Dok:
Saksansv:
ALP / SDT / TKP
Saksbeh:
ALP / SDT / TKP

2013/14354-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Produs Aqua AS
Sak:
Tollnedsettelse Produs Aqua AS - Avskjermet
Anvendelseserklæring - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14354-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
Produs Aqua AS
Sak:
Tollnedsettelse Produs Aqua AS - Avskjermet
Tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14358-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Rema Trading AS
Sak:
Deltakelse auksjon 2013 Rema Trading AS
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / AUK

2013/14362-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Spesialgrossisten Senja
Sak:
Råvaredeklarasjon Spesialgrossisten Senja - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14364-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Spesialgrossisten Senja AS
Sak:
Råvaredeklarasjon Spesialgrossisten Senja - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14368-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14371-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14372-5
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.1
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Avvisning av innmeldt råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14373-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MAT IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MAT IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14396-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
IE
Fra:
CKC Nutrition AS
Sak:
Tollnedsettelse RÅK CKC Nutrition AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse RÅK - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14418-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-5
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-6
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-7
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14418-8
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
MILLBA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon MILLBA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14429-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
OSTEHUSET SENTRUM AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Ostefrikvote til nykommere OSTEHUSET SENTRUM AS
Importtillatelse kvote - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14442-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET AGRI SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET AGRI SA
Importtillatelse kvote - KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14448-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
28.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14448-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14448-4
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14455-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Elite Engros AS
Sak:
Tollnedsettelse ELITE ENGROS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/14456-3
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Elite Engros AS
Sak:
Tollnedsettelse ELITE ENGROS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / EHR

2013/14457-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORIDANE FOODS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Storfèkjøtt NORIDANE FOODS AS
Importtillatelse kvote EU 2013 Storfèkjøtt
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14463-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ARCON AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ARCON AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14464-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14466-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14467-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14468-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14469-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14470-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14471-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORBYGATA DAGLIGVARER AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORBYGATA DAGLIGVARER AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14472-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14472-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIA ENGROS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIA ENGROS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14474-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Tollnedsettelse ORIENTDELI AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14475-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14475-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14475-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14476-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
SFK FOOD
Sak:
Råvaredeklarasjon SFK FOOD - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14477-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14477-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14478-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14478-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ORIENTDELI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ORIENTDELI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14479-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14480-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14480-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14481-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14481-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14482-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Tollnedsettelse HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14483-1
Dok.dato:
25.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Frode.Vik@nortura.no
Sak:
Søknad om midler til utredning JA 2013 - Nortura - Strukturert livdyrtilbud i kjøttprodukjson på storfe
Søknad FFL/JA-midler
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / KKO
Saksbeh:
ALP / SVP / KKO

2013/14484-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14484-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
HAUGEN - GRUPPEN AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HAUGEN - GRUPPEN AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14486-1
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ved Per Christian Rålm
Sak:
Søknad om midler til utredning FFL 2013 - NILF - Utvikling av en modell for innsamling av prisdata vertikal pris- og pristansmisjonsstudie for dagligvarer
Søknad utredningsmidler
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / KKO
Saksbeh:
ALP / SVP / KKO

2013/14487-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst KONTIKI FOODS AS
Uttak kvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14487-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst KONTIKI FOODS AS
Importtillatelse kvote WTO 2013 storfèkjøtt fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14488-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst KONTIKI FOODS AS
Uttak kvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14488-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst KONTIKI FOODS AS
Importtillatelse kvote - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14489-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Findus Norge AS - Asker
Sak:
Tollnedsettelse Findus Norge AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14490-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Findus Norge AS - Asker
Sak:
Tollnedsettelse Findus Norge AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14491-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Findus Norge AS - Asker
Sak:
Tollnedsettelse Findus Norge AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14492-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Findus Norge AS - Asker
Sak:
Tollnedsettelse Findus Norge AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14493-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Høyanger
Sak:
Naturskade Kristoffer Dale Balestrand kommune
Forslag om at skadeoppgave godtas - Kristoffer Dale Balestrand kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14494-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Mørk Engebretsen Invest AS
Sak:
Tollnedsettelse Mørk Engebretsen Invest AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / HHE

2013/14495-1
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Agnar Hegrenes
Sak:
201314486 Søknad om midler til utredning JA 2013 - NILF - Driftsledelse i landbruket
Søknad utredningsprosjekt - Driftsledelse i landbruket
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / KKO
Saksbeh:
ALP / SVP / KKO

2013/14496-1
Dok.dato:
26.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Therese With Berge
Sak:
201314486 Søknad om midler til utredning FFL 2013 - Bioforsk - Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon
Søknad om FFL/JA-midler til forprosjekt (Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon)
Dok:
Saksansv:
ALP / SVP / KKO
Saksbeh:
ALP / SVP / KKO

2013/14497-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Lerum gård
Sak:
Tollnedsettelse Lerum gård - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14498-1
Dok.dato:
25.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Lensmannen i Nedre Eiker
Sak:
Naturskade IBK Skigruppe v/ Runar Sundal Nedre Eiker kommune
Forslag om at skadeoppgave godtas - IBK Skigruppe v/ Runar Sundal Nedre Eiker kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14499-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
A Nilsson & Co AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 Ost Kvote for nykommere A Nilsson & Co AS
Uttak kvote WTO 2013 Ost Kvote for nykommere A Nilsson & Co AS
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14500-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Østfoldfrukt Mysen AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Ostefrikvote for nykommere Østfoldfrukt Mysen AS
Uttak kvote EU 2013 Ostefrikvote for nykommere
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14501-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HARLEM FOOD AS
Sak:
Tollnedsettelse HARLEM FOOD AS - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14502-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ALIMENTA AS
Sak:
Innførselstillatelse ALIMENTA AS - Avskjermet
Søknad anvendelseserklæring - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14505-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
AS LISA
Sak:
Importtillatelse tollkvote GLO 12/13 Jordbær konserves AS LISA
Uttak kvote GLO 12/13 Jordbær konserves
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / IND

2013/14506-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Intertermo AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Ostefrikvote for nykommere Intertermo AS
Uttak kvote EU 2013 Ostefrikvote for nykommere
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14507-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Corona Safteri
Sak:
Tollnedsettelse Corona Safteri - Avskjermet
Søknad tollnedsettelse - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / MAH

2013/14508-1
Dok.dato:
28.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Brødrene Raastad AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote EU 2013 Ost frikvote Brødrene Raastad AS
Uttak kvote EU 2013 Ost frikvote
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14509-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14509-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14510-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14510-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
IDUN INDUSTRI AS
Sak:
Råvaredeklarasjon IDUN INDUSTRI AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14511-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14511-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
HG IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon HG IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14513-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Lensmannen i Lillehammer
Sak:
Naturskade Erik Andreas Smedsrud Lillehammer kommune
Utbedringsattest
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / GOF

2013/14514-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14514-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORDFALKS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon NORDFALKS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14515-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Sak:
Odelsfrigjøring av eiendommen gnr 40 bnr 3 og 4 Leksvik kommune - Bodil og Helge Krabseth
Klage over avslag på søknad om odelsfrigjøring av eiendommen gnr 40 bnr 3 og 4 i Leksvik kommune er ikke tatt til følge
Dok:
Saksansv:
ARA / SBU
Saksbeh:
ARA / SBU

2013/14516-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Deltakelse auksjon 2013 KONTIKI FOODS AS
Søknad deltakelse i auksjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / ASI
Saksbeh:
AHA / SIM / AUK

2013/14516-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
KONTIKI FOODS AS
Sak:
Deltakelse auksjon 2013 KONTIKI FOODS AS
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / ASI
Saksbeh:
AHA / SIM / ASI

2013/14517-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
IE
Fra:
Felleskjøpet Rogaland Agder
Sak:
Uttak kvote
Uttak kvote
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / ABE
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14518-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
NORSK POLAR AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt fryst NORSK POLAR AS
Uttak kvote WTO 2013 storfèkjøtt, fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14518-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
NORSK POLAR AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote WTO 2013 storfèkjøtt fryst NORSK POLAR AS
Importtillatelse kvote WTO 2013 storfèkjøtt fryst
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14519-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Sogn tingrett
Sak:
Flom hjortefarm Knut Marås Luster kommune FOKUS13/40
Innkalling til hovedforhandling i sivil sak - Knut Marås Luster kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2013/14520-1
Dok.dato:
30.04.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Nidar AS
Sak:
Eksportrestitusjon april 2013 Nidar AS
Søker eksportrestitusjon april 2013
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / TWE

2013/14521-1
Dok.dato:
24.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Tine SA
Sak:
Prisnedskrivning april 2013 Tine SA
Søker prisnedskrivning april 2013 Tine SA
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / VWA

2013/14522-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14522-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14523-1
Dok.dato:
27.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Sogn tingrett
Sak:
Flom eiendom Tage Skjaak Moen Luster kommune
Innkalling til hovedforhandling i sivil sak - Tage Skjaak Moen Luster kommune
Dok:
Saksansv:
ARA / SLN / GOF
Saksbeh:
ARA / SLN / TRB

2013/14524-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
STRAND UNIKORN AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer STRAND UNIKORN AS
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14524-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
STRAND UNIKORN AS
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer STRAND UNIKORN AS
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14525-1
Dok.dato:
08.04.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Salesman NUF
Sak:
Råvaredeklarasjon Salesman NUF - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14526-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
BRINGWELL NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRINGWELL NORGE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14526-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
BRINGWELL NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon BRINGWELL NORGE AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14527-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14527-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14528-1
Dok.dato:
08.04.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Salesman NUF
Sak:
Råvaredeklarasjon Salesman NUF - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14529-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14529-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14530-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ØSTLANDSKE FORMIDLING AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ØSTLANDSKE FORMIDLING AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14530-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ØSTLANDSKE FORMIDLING AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ØSTLANDSKE FORMIDLING AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14531-1
Dok.dato:
08.04.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
Salesman NUF
Sak:
Råvaredeklarasjon Salesman NUF - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / IND
Saksbeh:
AHA / SIR / SOP

2013/14532-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14532-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14533-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14533-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14534-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14534-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14535-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14535-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14536-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14536-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14537-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Uttak kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / IMP

2013/14537-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
U 0
Par.:
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Sak:
Importtillatelse tollkvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA
Importtillatelse kvote KORN 2012/2013 Kraftfôrråvarer
Dok:
Saksansv:
AHA / SIM / IMP
Saksbeh:
AHA / SIM / ABE

2013/14538-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
DANORA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DANORA AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14538-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
DANORA AS
Sak:
Råvaredeklarasjon DANORA AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14539-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14539-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14540-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14540-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14541-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14541-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
ASIAN FOOD IMPORT AS
Sak:
Råvaredeklarasjon ASIAN FOOD IMPORT AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14542-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14542-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Forespørsel om tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14542-3
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Tilleggsdokumentasjon
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14543-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14544-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
CACAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CACAS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14544-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
CACAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CACAS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14545-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
EUROPRIS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon EUROPRIS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AEJ

2013/14546-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
CACAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CACAS AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14546-2
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
U
Til:
CACAS AS
Sak:
Råvaredeklarasjon CACAS AS - Avskjermet
Tollmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AHA / SIR / AUS
Saksbeh:
AHA / SIR / AUS

2013/14548-1
Dok.dato:
29.05.2013
Grad:
UO 2
Par.:
Ofl §13.1 jf. Fvl §13.1.2
Jour.dato:
29.05.2013
I
Fra:
AUTOBAR NORGE AS
Sak:
Råvaredeklarasjon AUTOBAR NORGE AS - Avskjermet
Råvaredeklarasjon - Avskjermet