Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Serviceerklæring

SLF sine brukarar er fyrst og fremst anna offentleg landbruksforvaltning i kommunane og fylkesmannsembeta i tillegg til næringsmiddelindustrien.

Kontorarbeid

Vi skal levere våre tjenester elektronisk

Serviceerklæringa rettar seg særleg mot næringslivet, bønder, næringsmiddelindustrien og importørar. I serviceerklæringa fortel vi om tenestene vi yter til desse brukarane.