Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Utredninger til jordbruksoppgjøret 2014

SLF leverer innspill til jordbruksoppgjøret. Hovedutredningen er unntatt offentlighet, men vi utreder også enkeltområder som varierer fra år til år. Disse rapportene/utredningene er offentlige.

Åker mot himmel.

Utredningsoppdrag til årets jordbruksoppgjør

Utredninger/rapporter der SLF har bistått arbeidsgruppen

Årlige rapporter

Fra 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning historie. De to virksomhetene er lagt ned og samtidig slått sammen til Landbruksdirektoratet som har i oppdrag å løse de samme oppgavene. Landbruksdirektoratet har kontorer i Oslo og Alta. Avdelingene i Oslo håndterer de oppgavene SLF tidligere hadde ansvaret for, mens hovedansvaret for reindriftsforvaltningen ligger til kontoret i Alta. Denne siden omtaler rapporter som ble laget under navnet Statens landbruksforvaltning.