Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Styringsdokumenter

Strategisk plan 2007 - 2012 gjer retning for arbeidet til Statens landbruksforvaltning.

Dei årlege tildelingsbreva frå Landbruks- og matdepartementet set rammer for verksemda.