Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plantemateriale

Spiring - jorde og gård.

Formålet med tilskuddene er å drive planteforedling/sortsutvikling og oppformering av frø/planter for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale.

 • Tilskudd til foredling og oppformering av plantemateriale

  Statens landbruksforvaltning har forvaltningsansvar vedrørende tilskudd til foredling og oppformering av plantemateriale. Dette gjelder tilskudd til planteforedling gjennom Graminor AS, tilskudd til finansiering av oppformering innenfor hagebrukssektoren, tilskudd til sertifisert avl av settepoteter og tilskudd til frøavl m.m.

 • Planteforedling

  Formålet med tilskuddene er å drive planteforedling/sortsutvikling og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale.

  Midlene skal i sin helhet tildeles til prosjekter innenfor plantefordeling og oppformering etter søknad fra Graminor AS. Graminor AS har ansvaret for all foredling av plantemateriale i Norge innenfor jord- og hagebruk.

 • Hagebruk

  Formålet med tilskuddsordningen er å skaffe norsk hagebruk plantemateriale innen frukt, bær og prydplanter som er kontrollert for bestemte skadegjørere og som har definerte egenskaper tilpasset norske forhold. 

  Utstrakt bruk av slike kontrollerte planter bidrar til å redusere risikoen for spredning av skadegjørere som er mer vanlig i andre land og på den måten også bidra til redusert behov for bruk av plantevernmidler. Tilskuddene benyttes til diagnostikk, rensing for sykdommer, testing, utprøving og oppformering av hagebruksvekster.

  Tilskuddene tildeles etter søknad til Sagaplant AS og Institutt for plante- og miljøvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

  Midlene bevilges som en rammebevilgning i jordbruksavtalen. 

 • Settepotet

  Formålet med tilskuddsordningen er gjennom den sertifiserte settepotetavlen å stimulere til økt bruk av settepoteter av høy kvalitet til redusert pris.

  Det kan utbetales tilskudd til klonavl og til settepoteter i klassene prebasis, basis og sertifisert. Ordningen er regulert i Forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl. Tilskuddet er i hovedsak sammensatt av pristilskudd, arealtilskudd, distriktstilskudd og frakttilskudd.

  Etter søknader fra de autoriserte settepotetforretninger foretar Statens landbruksforvaltning utbetaling av tilskuddene til disse. Settepotetforretningene videreformidler tilskuddene til sine kontraktdyrkere. Mattilsynet mottar tilskudd til vekstkontroll og sykdomstesting.

  Tilskuddsatsene blir fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, etter en rammebevilgning gitt under jordbruksavtalen. LMD kan endre satsene i samsvar med den aktuelle prisutvikling.

 • Engfrø m.m.

  Formålet med tilskuddet er å fremme dyrking og frøforsyning av gras, belgvekster, rotvekster og grønnsaker med klimatilpassede sorter. 

  Ordningen er regulert i Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker.

  Det gis tilskudd til sertifisert frøavl av godkjente norske sorter av gras, rotvekster og grønnsaker, samt sertifisert såvare av godkjente norske sorter. Det kan gis pristilskudd, arealtilskudd og overlagringstilskudd. Overlagringstilskuddet omfatter frø som ligger over en ekstra vinter, d.v.s. frø som for eksempel er dyrket i 2007-sesongen, men ikke brukes før våren 2009.

  Alle tilskudd under ordningen utbetales til de autoriserte frøforretningene etter søknad fra disse. Forretningene videreformidler areal- og pristilskuddene til sine kontraktdyrkere, mens overlagringstilskudd tilkommer forretningene.

  Tilskuddsatsene blir fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, etter en rammebevilgning gitt under jordbruksavtalen. LMD kan endre satsene i samsvar med den aktuelle prisutvikling.