Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til norsk ull og skinn

Sau på Setesdalsmuseet - beskjært

Tilskuddet skal medvirke til å nå målene for inntekts- og produksjonsutvikling i sauenæringen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris og andre tilskudd. Tilskuddet skal videre medvirke til å bedre kvaliteten på norsk ull, og sikre avsetning i markedet for norsk ull av god kvalitet.

 • Tilskudd til ull

  Tilskuddet beregnes ut i fra en fast gjennomsnittssats pr. kg omsatt ull. Satsen er fastsatt i jordbruksavtalen. Den gjennomsnittlige tilskuddssatsen blir differensiert mellom ulike kvalitetsklasser av Statens landbruksforvaltning etter forslag fra Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. De differensierte satsene fremgår av søknadsskjemaet. Eventuelle satsendringer gjelder fra 1. september. 

  Tilskuddet utbetales til produsent via ullstasjon eller slakteri.

 • Tilskudd til ulne skinn og pelsskinn

  Tilskuddet gis etter en fast sats pr. skinn for pelsskinn, ulne skinn og villsauskinn. Tilskuddet skal dekke differansen mellom salgspris for ulla og avregningspris for ulla. Satser og varekoder fremgår av søknadsskjemaet.

  Tilskuddet utbetales til produsent via ullstasjon eller slakteri.

  Slakteri kan søke om tilskudd til ulne skinn og pelsskinn dersom følgende krav er oppfylt:

  • Det må være minimum 5,0 cm ull på skinnet
  • Skinnet skal være av klasse I eller II
  • Det må kunne dokumenteres at skinnet er omsatt videre fra slakteri eller ullstasjon

  Rundskriv 22/2010 «Veiledning skinn» inneholder nærmere retningslinjer om søknadsrutiner for tilskudd til skinn.

  • Regelverk

  • Vilkår for slakteri og ullstasjon

   Ullstasjoner som omsetter ull må være godkjent av Statens landbruksforvaltning, og all klassifisering av ull skal være i henhold til Norsk Ullstandard. Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at godkjente ullstasjoner følger gjeldende regler.

   Slakteri skal rapportere elektronisk de kvanta ull og skinn som er avregnet i foregående måned (periode). Fristen for rapportering er innen den 20. påfølgende måned. Det kan i tillegg aksepteres manuell rapportering.

   For utfyllende bestemmelser om ordningen, se rundskriv 52/2009 «Pristilskudd ull».