Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter grøntprodukter

Ved omsetning av frukt og grønt ilegges avgifter som kreves inn av Statens landbruksforvaltning og Mattilsynet.

 • Omsetningsavgift

  Kostnadene ved markedsreguleringen på grøntområdet (avsetningstiltak, opplysningsvirksomhet og faglige tiltak) dekkes gjennom bevilgning til markedstiltak over jordbruksavtalen, jf. statsbudsjettets post 1150.70.11 Tilskudd til markedstiltak. Det bevilges midler til: Avsetningstiltak hagebruk (3,9 mill. kr for 2010) og Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk (10 mill. kr for 2010). 

   Udisponerte midler på de to postene tilføres fondet for omsetningsavgift hagebruk og kan brukes til å finansiere ekstraordinære markedstiltak (eksempelvis til avsetning av matpotet i år med store avlinger).

 • Forskningsavgift og matproduksjonsavgift

  Forskningsavgiften er en avgift som legges på landbruksprodukter (både norske og importerte) som brukes i produksjon av næringsmidler. Avgiften utgjør 0,35 % av avgiftsgrunnlaget.

  Matproduksjonsavgift skal betales på norskproduserte råvarer som skal nyttes til næringsmidler. Avgiften utgjør 0,80 % av avgiftsgrunnlaget på norskproduserte vegetabiler.

  Etter avtale mellom Mattilsynet og Statens landbruksforvaltning er det Mattilsynet som står for innkrevingen av både matproduksjonsavgift og forskningsavgift på vegetabiler.

Kontakt