Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avrensordningen for poteter

Formålet med avrensordningen for poteter er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Avrenspoteter er frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, -omsetning og -foredling.

  • Om avrensordningen

    Gjennom avrensordningen mottar HOFF avrenspotet fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter. Det er kun godkjente omsetningsledd som kan inngå avtale om leveranse av avrenspotet til HOFF, jf. Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter. HOFF utnytter avrens som råstoff til potetsprit, potetmel og glukose.

    For detaljer om ordningen, se Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit.