Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grønnsaklager pr 1. november 2010

For de fleste grønnsaker er det rikelige mengder på lager 1. november, og betydelig mer enn i fjor på samme tid. For flere kulturer er lagrene på høyde med det gode avlingsåret for to år siden. Lagrene for flere grønnsaker var forventet å bli store, som følge av gode avlingsforhold i år. Rødløk, kinakål og vanlig kepaløk har den største prosentvise økningen fra i fjor.

Løk: Både kepaløk og rødløk viser stor økning i lagrene. Til sammen er lagrene like store som det store løkåret for to år siden. For kepaløk er lagrene nær 10 000 tonn, mens de i 2008 var litt i overkant av 10 000 tonn. Dette tyder på at det vil være norsk løk på markedet til langt ut på sommeren neste år. Det som er verdt å merke seg er den betydelige økningen i rødløk, som nå utgjør ¼ av kepaløken, og som blir stadig mer populær.

Purre: I år har det vært et turbulent år for purre, med mye uryddig salg og lave priser i markedet. Lagertallene viser seg nå å være de laveste på mange år, og det bør derfor ikke være problem med å omsette purren i målprisperioden.

Hvitkål: Lagrene på knapt 4 200 tonn er 11 prosent større enn i fjor, noe som tilsier at det burde være en håndterbar mengde å omsette før neste sesong. Lagrene er 16 prosent lavere enn i 2008, da det var mye hvitkål. Det gjenstår å se hvordan kvaliteten er, men det meldes om at det på grunn av meget gode avlingsforhold for kål har vært høstet en del store hoder, som ikke er så populære i handelen.

Kinakål: Her er lagrene store, og vesentlig høyere enn hva som har vært registrert i perioden 2005 – 2010 - hele 86,5 prosent høyere enn i fjor, og 40 prosent høyere enn i 2008. Det må bli et meget godt salg, dersom en ikke skal ha kinakål til langt ut på vinteren. Med den lave ukeomsetningen som er for tiden, kan det se vanskelig ut å få omsatt alt før kvaliteten blir for dårlig.

Kålrot: Lagrene er 8 prosent høyere enn i fjor, da det var knapt med kålrot utover våren, og knapt 8 prosent lavere enn for to år siden. Lagermengden bør være godt tilpasset omsetningen i den perioden som har vært vanlig salgstid for kålrot de siste sesongene.

Gulrot: Lagrene av gulrot er store, og på nivå med de to foregående årene. Kvaliteten er jevnt over god, og salget er stabilt på et høyt nivå. Det ser derfor ut til at lagrene av gulrot er godt tilpasset behovet i denne sesongen.

Rødkål, rosenkål, rotpersille og stilkselleri har et stabilt nivå på lagrene i forhold til tidligere år, og burde være greie å få omsatt innen normal tid. Det samme kan en forvente også for knollselleri, selv om lagrene er litt høyere enn de siste årene.

Grønnsakbeholdning pr 1. november:

Toll eller angitt enhet

 

 

 

 

Endring fra

Endring fra

 

2010

2009

2008

2009 (%)

2008 (%)

Hvitkål

4 182

3 760

4 973

11

-16

Rødkål

228

238

242

-4

-6

Rosenkål

373

353

419

6

-11

Kinakål, 1000 stk.

2 603

1 396

1 860

86

40

Kålrot

8 086

7 501

8 719

8

-7

Gulrot

22 155

22 131

21 474

0

3

Kepaløk

9 961

7 151

10 130

39

-2

Rødløk

2 487

1 324

2 381

88

4

Purre

735

804

789

-9

-7

Knollselleri

485

390

424

24

14

Rotpersille, 1000 stk.

492

562

463

-12

6

Stilkselleri, 1000 stk

286

251

276

14

4

Kruspersille, 1000 storbt.

83

130

108

-36

-23

 

Grønnsakbeholdning pr 1. november 2010