Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grønnsakslager per 1. mars 2011

I likhet med undersøkelsen utført 1. januar 2011, viser resultatene 1. mars at det for de fleste grønnsakene fortsatt er store mengder på lager.

For enkelte kulturer er lagrene så store at ved normal omsetning og normalt lagersvinn vil fjorårets avling fortsatt ligge på lager når vare fra ny sesong høstes. Lagrene er spesielt store for kepaløk, rødløk og rotpersille.

Hvitkål: 1. mars lå det 1 384 tonn hvitkål på lager. Dette er en økning på over 500 tonn sammenlignet med samme tid i fjor. Sammenlignet med lagerbeholdningen i 2009 er det en nedgang på 668 tonn. Med et normalt lagersvinn vil det sannsynligvis være tilgang på norsk hvitkål til oppstart av ny sesong.

Kålrot: Beholdningen av kålrot var 1. mars på 1 754 tonn, en økning fra samme tid i fjor på 24 prosent. Sammenligner vi med sesongen 2008/2009 er det en nedgang på 12 prosent. Lagrene av kålrot vil være tomme rundt midten av mai dersom vi får et normalt salg og samme utsortering som tidligere i år.

Gulrot: Beholdningen av gulrot er på i overkant av 6 860 tonn, en reduksjon på 12 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Sammenligner vi med 2008/2009-sesongen er det en reduksjon på 5 prosent. Det har vært noe utsortering som følge av enkelte kvalitetsproblemer med råtetupper, men jevnt over har kvaliteten vært god og etterspørselen stor. Det vil være norsk gulrot på markedet til ut i mai ved et normalt salg.

Kepaløk: 1. mars lå det omtrent 3 850 tonn kepaløk på lager. Sammenlignet med 1. mars 2010 er det en økning i lagerbeholdningen på 64 prosent. I forhold til sesongen 2008/2009 er det en nedgang på 22 prosent. Forutsatt at kvaliteten på løken er god vil det sannsynligvis være løk på markedet til i juni.

Rødløk: Det er betydelig mer rødløk på lager enn på samme tid i fjor. Målt mot fjoråret er det en oppgang på hele 411 prosent, og årets lager på 863 tonn vil sannsynligvis vare frem mot ny sesong.

For rotpersille er det en økning i lagerbeholdningen på 128 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med 2009.

Grønnsaksbeholdning per 1. mars 2011
Tonn eller angitt enhet

 

 

2011 2010 2009

Endring fra
2010

Endring fra
2009
Hvitkål                   1 384                       828                   2 052 67 % -33 %
Kålrot                   1 754                   1 415                   1 988 24 % -12 %
Gulrot                   6 868                   7 842                   7 225 -12 % -5 %
Kepaløk                   3 852                   2 353                   4 953 64 % -22 %
Knollselleri                         21                         14                         82 50 % -74 %
Rødløk                       863                       169                       961 411 % -10 %
Rotpersille, 1000 stk.                       205                         90                       160 128 % 28 %

Grønnsaklager per 1. mars 2011