Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager per 1. mars 2011

Statens landbruksforvaltning har gjennomført sesongens tredje registrering av potet-beholdningen. Lagrene av konsumpotet er moderate, mens det for industripotet er en beholdningsøkning sammenlignet med i fjor.

Totalt ligger det i overkant av 56 000 tonn poteter av klasse 1 på lager, noe som er omtrent på samme nivå som i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 er det en nedgang på over 20 000 tonn, eller 28 prosent.

Konsumpotet
Det er registrert en lagerbeholdning av poteter beregnet på ordinært konsum på omtrent 18 300 tonn, en nedgang på 2 000 tonn, eller 10 prosent, sammenlignet med 1. mars i fjor. Målt mot samme tidspunkt i 2009 er det en nedgang på 38 prosent, en sesong det var veldig mye poteter til konsum.

Det er nedgang i lagrene av de fleste sortene denne sesongen. kerrs pink, troll, pimpernel og asterix har størst prosentvis nedgang i forhold til mars i fjor, mens lagrene for beate, laila og folva viser økning. Folva har en prosentvis oppgang på 29 prosent. I forhold til mars 2009 er det nedgang for alle sorter.

For mandelpoteter er det en oppgang på 38 prosent fra i fjor, men sammenlignet med 2009 er det en nedgang på 38 prosent. For Ringerikspotet/Gullauge er lagrene snart tomme.

Når tallene fra undersøkelsen legges til grunn for en prognose for resten av sesongen vil det, med en ukesomsetning på 1200 tonn, være potet til mai. I april og mai vil det erfaringsmessig bli importert ferske poteter fra Middelhavslandene. Sammen med et tradisjonelt tregere salg utover våren kan dette medføre at lagrene vil rekke enda lenger.

Industripotet
Mengden industripotet på lager er høyere enn på samme tidspunkt i fjor, med en økning på omtrent 4 400 tonn, eller 13 prosent. Fordelingen av poteter mellom de forskjellige industriaktørene er noe skjev, og det meldes om underdekning fra enkelte aktører. I forhold til 2009 er det en nedgang i lagrene på omtrent 10 800 tonn, eller 22 prosent.

Potetbeholdning per 1. mars 2011
Tonn

Poteter til ordinært konsum 2011 2010

2009

Endring fra 2009 Endring fra 2008
Laila                  433                  418                  836 4 % -48 %
Beate              9 365              8 277              9 951 13 % -6 %
Asterix              1 448              1 711              3 871 -15 % -63 %
Folva              1 861              1 443              2 035 29 % -9 %
Pimpernel              1 293              1 650              3 177 -22 % -59 %
Kerrs Pink                  388              1 098              1 925 -65 % -80 %
Troll                  400              1 373              1 802 -71 % -78 %
Andre sene sorter              1 286              2 905              3 118 -56 % -59 %
Sum ordinære sorter            16 473            18 875            26 715 -13 % -38 %
Mandelpotet              1 828              1 329              2 944 38 % -38 %
Ringerikspotet/Gullauge                      9                  116                    31 -92 % -71 %
Sum spesialsorter              1 837              1 445              2 976 27 % -38 %
Sum sorter til ordinært konsum            18 310            20 320            29 690 -10 % -38 %
Saturna            18 213            14 651            23 701 24 % -23 %
Oleva              3 121              3 707              6 512 -16 % -52 %
Peik              2 959              2 011              4 085 47 % -28 %
Innovator              3 899              4 624              6 428 -16 % -39 %
Andre sorter              9 977              8 756              8 217 14 % 21 %
Sum industripoteter            38 169            33 749            48 943 13 % -22 %
Totalt poteter kl. 1            56 478            54 069            78 633 4 % -28 %

Potetlager mars 2011