Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager pr. 1. januar 2011

Sammenlignet med i fjor viser resultatet av lagertellingene en nedgang i mengden poteter beregnet på konsum, inklusive mandelpoteter, på 15 prosent. Sammenlignet med 2009, som var et meget godt avlingsår med behov for markedsregulering, er det en kraftig nedgang.

Totalt ligger det i underkant av 100 000 tonn poteter av klasse 1 på lager, noe som er nesten 9 400 tonn, eller ti prosent, mer enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 er imidlertid situasjonen en annen. Totalt sett er det mindre poteter på lager nå, enn det var for to år siden.

Det er registrert en lagerbeholdning av poteter beregnet på ordinært konsum, inklusive mandelpoteter, på omtrent 33 200 tonn, en nedgang på i overkant av 4 700 tonn, eller 12 prosent, sammenlignet med 1. januar i fjor. Målt mot samme tidspunkt i 2009 er nedgangen vesentlig større, med hele 35 prosent mindre konsumpoteter på lager. Utenom mandelpoteter og andre spesialiteter, viser lagertallene en nedgang i forhold til fjoråret på nesten 5 300 tonn, eller 15 prosent. Det er nedgang i lagrene for de fleste sorter denne sesongen, med unntak av Asterix og Folva, som har en oppgang på henholdsvis 19 og 20 prosent. Troll og Kerrs Pink har størst prosentvis nedgang i forhold til i fjor, mens Laila og Beate klarer seg bra. I forhold til høsten 2009 er det en nedgang for alle sortene, men også her kommer Troll og Kerrs Pink dårligst ut. For mandelpoteter er det en økning på 23 prosent fra i fjor, mens det er en nedgang fra 2009.

Mengden industripoteter på lager viser en beholdningsøkning på 27 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. I forhold til 2009 er det imidlertid en nedgang i lagrene på 14 prosent.

Omsetningen av poteter har den siste tiden vært jevn med et bra salg. En ser en tendens til økt etterspørsel og økende salg av importerte spesialpoteter, som Amandine. Disse importeres gjennom hele året som et supplement til de norske. Når tallene fra undersøkelsen legges til grunn for en prognose for resten av sesongen vil årets potetlagre være tomme i løpet av april/mai. Det er som alltid noe usikkerhet rundt lagringskvaliteten som vil kunne påvirke lagerutviklingen senere i sesongen.

Potetbeholdning per 1. januar, tonn

Poteter til ordinært konsum 2011 2010 2009 Endring fra 2010 (%) Endring fra 2009 (%)
Laila                   853                  926               1 308 -8 -35
Beate             13 486            14 298             16 664 -6 -19
Asterix               6 546               5 521               8 543 19 -23
Folva               2 850               2 366               3 465 20 -18
Pimpernel               2 302               3 028               4 719 -24 -51
Kerrs Pink                   769               1 758               3 423 -56 -78
Troll                   638               2 046               2 394 -69 -73
Andre sene sorter               2 450               5 236               5 617 -53 -56
Sum ordinære sorter             29 894            35 176             46 131 -15 -35
Mandelpotet               3 287               2 680               4 669 23 -30
Ringerikspotet/Gullauge                     27                    91                   127 -70 -79
Sum spesialsorter               3 314               2 771               4 796 20 -31
Sum poteter til ord. konsum             33 208            37 947             50 927 -12 -35
Saturna             28 872            21 474             32 911 34 -12
Oleva               6 606               6 484             10 366 2 -36
Peik               6 394               4 471               7 087 43 -10
Innovator               5 604               6 067               8 019 -8 -30
Andre sorter             19 040            13 905             18 958 37 0
Sum industripoteter             66 516            52 401             77 341 27 -14
Poteter kl. 1 totalt             99 724            90 348           128 268 10 -22

Potetlager 1. januar 2011