Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager pr. 1. november 2010

Det ligger knapt 146 000 tonn potet av klasse 1 på lager, noe som er nesten 3 600 tonn, eller tre prosent, mer enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er imidlertid situasjonen en annen. Totalt sett er det mindre potet på lager nå, enn det var for to år siden. For konsumpotet må en helt tilbake til 2005 for å finne lagerbeholdning på samme lave nivå som i år.

Det er registrert en lagerbeholdning av poteter beregnet på ordinært konsum, inklusive mandelpoter, på om lag 56 900 tonn, en nedgang på i underkant av 2 600 tonn, eller fire prosent, sammenlignet med 1. november i fjor. Målt mot samme tidspunkt i 2008 er nedgangen vesentlig større, med hele 26 prosent mindre konsumpoteter på lager.

Bare Asterix øker
Det er nedgang i lagrene for de fleste sorter denne sesongen, med unntak av Asterix som har en oppgang på 15 prosent. Troll og Kerrs Pink, har størst prosentvis nedgang i forhold til i fjor, mens Laila og Folva klarer seg bra. Av Troll er det nå bare 1000 tonn på lager, og dermed på det nærmeste ute av markedet. Men også den gamle storheten Kerrs Pink er nå nede på et lavmål i markedstilgang. I forhold til høsten 2008 er det en nedgang for alle sortene, men også her kommer Troll og Kerrs Pink dårligst ut. For mandelpoteter er det en økning på 20 prosent fra i fjor, mens det er en nedgang fra 2008.

Mengden industripotet på lager viser en beholdningsøkning på sju prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. I forhold til 2008 er det imidlertid en nedgang i lagrene på 8 622 tonn, eller ni prosent.

Tomt i april/mai
Våren 2010 (salg av 2009-sesongens avling) var norske poteter i omsetning til begynnelsen av juni, og ny norsk sesong var i gang. Etterspørselen etter lagringspotet gikk riktignok ned utover våren, og markedet ble supplert med mye importerte nypoteter. Når tallene fra undersøkelsen legges til grunn for en prognose for resten av sesongen må en anta at årets potetlagre vil være tomme i løpet av april/mai. Det er som alltid noe usikkerhet rundt lagringskvaliteten som vil kunne påvirke lagerutviklingen senere i sesongen.

Potetbeholdning pr 1. november 2010

        Endring fra  Endring fra 
Poteter til ordinært konsum 2010 2009 2008 2009 (%) 2008 (%)
Laila 1 511 1 533 2 389 -1 -37
Beate 17 390 18 702 21 522 -7 -19
Asterix 13 795 12 013 15 756 15 -12
Folva 3 768 3 865 5 404 -3 -30
Pimpernel 3 810 4 034 6 443 -6 -41
Kerrs Pink 2 463 3 651 5 855 -33 -58
Troll 1 059 2 271 3 110 -53 -66
Andre sene sorter 4 715 6 217 6 462 -24 -27
Sum ordinære sorter 48 511 52 286 66 941 -7 -28
Mandelpotet 8 292 6 885 9 398 20 -12
Ringerikspotet/Gullauge 104 322 400 -68 -74
Sum spesialsorter 8 396 7 207 9 797 16 -14
Sum poteter til ord. konsum 56 907 59 493 76 739 -4 -26
Saturna 34 191 34 964 41 076 -2 -17
Oleva 8 789 10 575 14 149 -96 -97
Peik 9 419 7 978 9 439 18 0
Innovator 9 911 8 311 9 408 16 3
Andre sorter 26 847 21 089 23 652 68 50
Sum industripoteter 89 157 82 917 97 723 8 -9
Poteter kl. 1 totalt 146 064 142 410 174 462 3 -16

Potetbeholdning pr. 1. november 2010