Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter kjøtt og egg

Ved omsetning av kjøtt og egg ilegges avgifter som kreves inn av Statens landbruksforvaltning og Mattilsynet.

 • Omsetningsavgift

  Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen, jf. forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk.

  Omsetningsavgiften på kjøtt blir innbetalt av bøndene ved levering av produktene. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgiften for kjøtt, og blir brukt til finansiering av markedsregulering, til faglige tiltak og opplysningsarbeid i kjøttsektoren.

  For omsetningsavgiften på korn og på kjøtt av gris, sau/lam og storfe/kalv er omsetningsavgiften fastsatt som en maksimalsats. Innenfor denne øvre grensen kan Omsetningsrådets arbeidsutvalg endre avgiften gjennom året ved behov.

  Les mer om Omsetningsrådet • Forskningsavgift

  Forskningsavgiften er en lovpålagt avgift som legges på norskproduserte og importerte landbruksprodukter som brukes i produksjon av nærings- og nytelsesmidler, jf. forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. Avgiften omfatter også import av ferdigvarer og halvfabrikata fremstilt av de nevnte råvarer. 

  Statens landbruksforvaltning krever inn forskningsavgiften på norskproduserte varer. Tollvesenet innkrever avgiften på importerte produkter. Avgiften utgjør 0,35 prosent av råvareverdien (både på import og norsk produksjon) og kan omregnes til en øresats. På importerte ferdigvarer utgjør avgiften 0,25 prosent av tollverdien.

  Avgiften innkreves/motregnes gjennom Leveranseregisteret basert på månedlige oppgaver fra det enkelte slakteri. Forskningsavgift skal være innkrevd senest den 20. i den påfølgende måned.

  Forskningsavgift på reinsdyrkjøtt kreves inn etter hvert kalenderår på bakgrunn av datagrunnlag fra Reindriftsforvaltningen. Mattilsynet krever inn avgiften på vegne av SLF. 

  Gjeldende satser for avgifter på andre jordbruksvarer finnes under Satser til venstre.

 • Matproduksjonsavgift og kjøttkontrollgebyr

  Mattilsynet krever inn disse avgiftene.