Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift om pristilskudd med tilhørende rundskriv

Fra 1. januar 2009 ble ny forskrift om pristilskudd vedtatt. Forskriften erstatter ni tidligere forskrifter. Til den nye forskriften er det laget rundskriv med utfyllende bestemmelser for ordningene pristilskudd melk, kjøtt, ull, korn og egg.

 

Pristilskudd melk, kjøtt, ull, korn og egg har tidligere vært regulert gjennom ni ulike forskrifter til tross for at ordningene inneholder mye av de samme bestemmelsene. Som en forenkling av regelverket ble de tidligere forskriftene per 1. januar 2009 erstattet med en ny samleforskrift,  forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren. I tillegg ble  forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren  vedtatt for å bedre synliggjøre formidlers rettigheter og plikter. På korn er det utviklet en egen  forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr.

Hvete, Fotograf: Vera Gjersøe

Ved at ni forskrifter er samlet og systematisert innenfor to hovedforskrifter, er det gjennomført en betydelig forenkling av regelverket på pristilskuddsområdet. Forenklingen forutsetter at de reglene som gjelder utmåling av tilskudd er gitt i, eller i medhold av jordbruksavtalen. Jordbruksavtalepartene er enige om at utmålingsreglene skal tas inn i avtaleteksten.

De nye forskriftene beskriver ikke spesifikke bestemmelser innen den enkelte ordning. Derfor har det blitt utarbeidet rundskriv for hver ordning som utdyper forskriftsteksten. Rundskrivene gir nærmere informasjon om rutiner for blant annet beregning, utbetaling og rapportering i tillegg til å beskrive hvilke vilkår som stilles til tilskuddsmottaker og tilskuddsformidler.

I tillegg til rundskrivene for de enkelte ordningene, er det utarbeidet et generelt rundskriv om forhold som er felles for alle ordningene. Dette beskriver bestemmelser knyttet til blant annet opplysningsplikt og kontroll, retting av feilutbetalinger, avkorting og tilbakeholdelse av tilskudd.

Rundskrivene inneholder viktig informasjon for formidler av pristilskudd, men også mottaker av pristilskudd vil ha nytte av rundskrivene.

Forskriften og rundskrivene for de forskjelliuge produksjonene finnes under menyvalget Produksjon og marked.

 

Mer om temaet