Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Marked og pris - korn

Korn mot himmel.

Statens landbruksforvaltning skal drive pris- og markedsovervåking langs hele verdikjeden, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal bidra til et godt fungerende importvern og oppfyllelse av de internasjonale plikter og rettigheter Norge har.

 • Markeds- og prisinformasjon

  SLF har ansvar for å følge opp markedsregulators noteringspriser på korn. I tillegg har SLF ansvaret for å overvåke kraftfôr- og melmarkedet i Norge.

  SLF har også ansvaret for å overvåke det internasjonale kornmarkedet. Som en del av denne jobben publiserer SLF hver måned de siste ukers prisutvikling på korn internasjonalt. Se de siste prisene og les om markedet her.

 • Målprissystemet for korn

  Det er målpris på mathvete, matrug, bygg til fôr, havre til fôr og oljefrø. Målprisanleggene er Felleskjøpets mottaksanlegg ved Oslofjorden, nærmere bestemt Drammen, Holmestrand, Larvik og Kambo, samt Felleskjøpet Agri sitt anlegg i Trondheim fra 1. juli 2010.

  Noteringsstedet for målpris på korn er «pris levert ved tippesjakt på mottaksanleggene.»

  Markedsregulator Norske Felleskjøp (NFK) utformer prisløype for ukentlig basispris. I etterkant blir faktisk oppnådd noteringspris beregnet pr. uke, denne blir så rapportert til SLF. Den noterte ukeprisen er beregnet ved å veie tilført mengde korn til prisnoteringsanleggene med notert pris ved prisnoteringsanleggene. Ved beregning av akkumulert noteringspris for året, vektes de noterte ukesprisene med ukentlig tilført mengde hos alle mottaksanlegg hvor Felleskjøpgruppen har førstehåndsomsetning. Det er den akkumulerte noteringsprisen for året som blir brukt når eventuelle avvik fra målpris skal finnes.

Kontakt

Siste nyheter