Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapportering, salg og produksjon - korn og kraftfôr

Med bakgrunn i innrapporterte data er det satt opp diverse statistikker for korn og kraftfôr.

 • Korn

  Innrapporterte data vedrørende kornleveranser fra produsentene danner grunnlaget for den fremstilte statistikken. Innrapporteringen inkluderer data for hver enkelt kornleveranse og danner også grunnlaget for landets offentlige statistikk i kornsektoren som publiseres av Statistisk sentralbyrå.

 • Matkorn

  Statistikken viser forbruk av korn til mat, og er basert på innrapportering fra matmelprodusentene.

 • Kraftfôr

  Det er utarbeidet en statistikk som viser totalt forbruk av råvarer til kraftôr. Denne settes opp samlet for hvert kalenderår. Videre vises salg av kraftfôr til ulike dyregrupper pr. kvartal. Statistikken settes opp samlet for alt kraftfôr og for økologisk kraftfôr spesielt.

Kontakt

Frister

  Siste nyheter