Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter melk

Det er avgifter knyttet til produksjon og omsetning av melk. Statens landbruksforvaltning har ansvaret for innkreving av omsetningsavgiften, forskningsavgiften og overproduksjonsavgiften.

 • Omsetningsavgift

  Omsetningsavgiften er en avgift som legges på melken bonden selger. Avgiften skal finansiere tiltak som skal fremme omsetningen av melk og meieriprodukter. 

  Omsetningsavgiften blir innbetalt av bøndene ved levering av melk. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgiften for melk og blir brukt til å finansiere markedsreguleringen (dvs. avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet). 

  For detaljer om omsetningsavgiften, se forskriften.

 • Forskningsavgift

  Forskningsavgiften er en avgift som legges på landbruksprodukter (både norske og importerte) som brukes i produksjon av næringsmidler. 

  Avgiften betales av den som mottar et landbruksprodukt for videre foredling. For melk vil det si at avgiften betales av meieriet når det mottar melk fra bonden.

  Statens landbruksforvaltning krever inn forskningsavgiften på norskproduserte produkter. Avgiften utgjør 0,35 prosent av råvareverdien og kan omregnes til en øresats.

  Tollvesenet står for innkreving av forskningsavgift på importerte produkter.

  For detaljer om forskningsavgiften, se forskriften.

 • Overproduksjonsavgift

  Dersom man produserer og omsetter melk utover tildelt kvote, beregnes overproduksjonsavgift på den overskytende melken.

  For detaljer om overproduksjonsavgiften, se forskriften.

Kontakt

 • Grunn- og distriktstilskudd. Innfrakttilskudd. Omsetnings- og forskningsavgift. Utbetaling slakterier og meierier. Statistikk kjøtt og fjørfe. Signe Marie OlsenTelefon: 24131135

Siste nyheter