Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Marked og pris - melk

Melkeglass og smør.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal drive pris- og markedsovervåking langs hele verdikjeden, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal bidra til et godt fungerende importvern og oppfyllelse av de internasjonale plikter og rettigheter Norge har.

  • Målprissytemet for melk

    I årlige jordbruksavtaler avtales det målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter. Les mer om målprissystemet her.

    Jordbruksavtalens målpris for melk gjelder for ett avtaleår, fra 1. juli - 30. juni. Målprisen er knyttet til melk omsatt som råvare fra TINE Råvare til videre bearbeiding hos aktører i markedsordningen for melk. Markedsregulator i melkemarkedet er TINE. Det er markedsregulator som har ansvaret for at prisen i markedet ikke overstiger målprisen. TINE Råvare, som omsetter melken det noteres pris på, utarbeider derfor både løpende og akkumulerte priser som viser prisuttaket i markedet til en hver tid.

  • Markeds- og prisinformasjon

    SLF har ansvar for å følge opp markedsregulators noteringspriser på melk. Markedsregulator rapporterer en gang i måneden til SLF om ukentlige fakturerte kvanta av representantvare og fakturerte beløp. Markedsregulator varsler også aktørene i markedsordningen for melk og SLF om prisendringer på representantvaren minst 2 uker i forveien.

    Internasjonalt følger SLF utviklingen i markedet for melk og meieriprodukter. Internasjonale priser på meieriprodukter er viktig grunnlagsmateriale i flere ordninger som SLF forvalter, blant annet RÅK-ordningen og Prisutjevningsordningen for melk. For å løse SLFs rolle som rådgiver til Landbruks- og matdepartementet er også kompetanse om internasjonale forhold viktig. SLF publiserer deler av denne informasjonen månedlig gjennom ”internasjonale priser” og gjennom artikler om utviklingen på det internasjonale markedet for meieriprodukter. Se de siste prisene og les om markedet her.

Kontakt

Siste nyheter