Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avtalen mellom Tine og SLF er tilpasset ny Tine-organisering

Tine SA og Statens landbruksforvaltning (SLF) er enige om enkelte justeringer i avtalen som skal sikre et administrativt og regnskapsmessig skille mellom råvarehåndtering og øvrig virksomhet i Tine SA.

Hmelk mot furutreJusteringene i avtalen kommer i første rekke som en konsekvens av organisatoriske endringer i Tine. Tine BA ble til Tine SA i fjor. Det medførte at de tidligere meieriselskapene ble innlemmet i Tine SA. Disse meieriselskapene var før fusjonen selvstendige juridiske og økonomiske enheter som Tine Råvare kjøpte tjenester av. Kjøp av tjenester ble regulert i egne avtaler mellom det enkelte meieriselskap og Tine Råvare, slik det ble forutsatt i avtalen mellom SLF og Tine BA fra 19.12.2003.

Som følge av at samme selskap ikke kan ha avtaler med seg selv, opphørte disse avtalene etter fusjonen, og ble erstattet med tjenesteinstrukser. Tine Råvare har nå etablert tjenesteinstrukser, som en del av Tines styringssystem, med de enheter som leverer tjenester til Tine Råvare. SLF er gjort kjent med disse instruksene og overgangen mellom avtaler og tjenesteinstrukser er dokumentert overfor SLF.

I tillegg til de justeringene som er gjort i avtalen som en konsekvens av de organisatoriske endringene i Tine, er fristen for å sende inn budsjettrammer til SLF endret fra 1. desember til 20. desember. Fristen er endret i tråd med praksis de siste årene.

Den justerte avtalen kan du lese her.

Kontaktperson

Mer om temaet