Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd melk

Melkeglass og smør.

Formålet med pristilskudd til melk er å medvirke til en inntekts- og produksjonsutvikling i melkeproduksjonen som bidrar til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene ved å utjevne forskjeller i produksjonen. Det skal også bidra til å jevne ut ulikheter i lønnsomhet mellom ulike bruksstørrelser generelt og mellom bruk i Sør-Norge og Nord-Norge.

 • Grunntilskudd melk

  Grunnlaget for grunntilskuddet er antall liter geitemelk levert til meieri eller foredlet og solgt direkte (se lokal foredling melk). Satsen for grunntilskudd geitemelk er lik over hele landet.

  Endringer etter jordbruksoppgjøret 2011
  Satsen for grunntilskudd til geitemelk videreføres med kr 3,11 per liter.

 • Distriktstilskudd melk

  Grunnlaget for distriktstilskuddet er antall liter melk levert til meieri, eller foredlet og solgt direkte (se lokal foredling melk). Tilskuddet blir differensiert med ulike satser i geografiske soner fra A til J. Soneinndelingen er beskrevet i vedlegg 2 til jordbruksavtalen. Sonegrensene er synliggjort i et digitalt kart. 

  Endringer etter jordbruksoppgjøret 2011
  Satsene for distriktstilskudd melk videreføres på samme nivå som fra 1. januar 2010.

 • Sonegrenser

  For distriktstilskudd melk er landet delt inn ti soner. Differensiering av tilskudd på bakgrunn av sonetilhørighet skal bidra til å jevne ut ulikheter i lønnsomheten i produksjonen. Grunnlaget for soneinnplasseringen er ulike kriterier som vekstforhold, klima, infrastruktur, avstander og arrondering. Eksempelvis har fjellbygder og store deler av Nord-Norge soner med høyere tilskudd enn flatbygdene på Østlandet.

  I jordbruksoppgjøret 2010 ble tidligere sone 0 (Jæren) og sone A slått sammen til sone A som laveste sone.

  Distriktstilskudd melk utbetales til melkeproduksjon som er plassert i sone B–J. Det utbetales ikke tilskudd til sone A.

Kontakt

 • Pristilskudd melk. Lokal foredling melk, rapportering og tilskudd. Elin BrekkeTelefon: 24131243
 • Grunn- og distriktstilskudd. Innfrakttilskudd. Omsetnings- og forskningsavgift. Utbetaling slakterier og meierier. Statistikk kjøtt og fjørfe. Signe Marie OlsenTelefon: 24131135
 • Dansk webmaster Henrik LevinsenTelefon: 24131222, Mobil: 92206737

Siste nyheter

Lenker