Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet produksjonstilskudd

Fra 31. juli kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket. Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk. Søknadsfristen er 20. august 2013.

Åker mot himmel.

Elektronisk søknad kan du raskt og trygt levere her >>

Foretak som ikke har reservert seg, og som tidligere har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket, har fått søknadsmateriellet tilsendt i posten. Aktuell informasjon og skjemaer finner du til høyre, eller du kan få det ved å henvende deg til kommunen.

Søk elektronisk
Alle som søker om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid oppfordres til å levere søknaden sin elektronisk. Søker du elektronisk er risikoen for feil i søknaden mindre, ettersom en rekke opplysninger blir kontrollert før du sender søknaden. I den elektroniske søknaden finner du også flere forhåndsutfylte opplysninger enn på papirskjemaet. Du får i tillegg kvittering for levert søknad. Det er trygt og enkelt å levere søknaden elektronisk.

Det er mulig å søke fra og med 31. juli 2012. Søknad sendes til kommunen, som også behandler alle søknader og besvarer spørsmål. Søknadsfristen er 20. august.

Søknadsskjema på papir vil ikke lenger bli sendt ut i posten
Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 vil ikke lenger papirskjemaene bli sendt ut med post til søkerne. De forhåndsutfylte opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den elektroniske søknaden. Foretak som har søkt om produksjonstilskudd minst én av de siste to søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta informasjonsmateriell i posten, så lenge foretaket ikke har reservert seg mot dette.

Veiledningsheftet
Veiledningsheftet er felles for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013. I veiledningsheftet er tilskuddsordningene og regelverket nærmere omtalt. Endringer som følger av årets jordbruksoppgjør, samt veiledning for utfylling av søknaden er beskrevet i heftet.

Rundskriv
Rundskriv med veiledning for saksbehandlere i kommunene og hos fylkesmannen er også sendt ut og ligger på SLFs hjemmesider.

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke av de vanligste tilskuddene i jordbruket, herunder areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til husdyr m.fl. I januaromgangen inngår også tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Tilskuddene har felles søknadsskjema og forvaltningsrutiner.

Mer informasjon om søknadsomgangen, med blant annet søknadsskjema, rundskriv og veiledninger, finner du her >>

 

Mer om temaet

Frister