Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Ofte stilte spørsmål

Viktige datoer for de enkelte tilskuddsordninger.

Når skal jeg søke i 2017?

 • Arealtilskudd

  Beskrivelse20172018 og utover
  Søknadsskjemaet åpner for registreringer 1. oktober. Innen den 15. oktober søker foretaket om tilskudd for arealene det har drevet jordbruksvirksomhet på i inneværende vekstsesong. Foretaket må disponere arealene det søker tilskudd for den 1. oktober.1. oktober
  15. oktober
  1. oktober
  15. oktober
  Dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal må registreres i mai og i oktober.1. mai
  15. mai
  1. oktober
  15. oktober
  1. mars
  15. mars
  1. oktober
  15. oktober
 • Husdyrtilskudd/dyretelling

  Beskrivelse20172018 og utover

  Telledato for husdyr er 1. mai og 1. oktober. Søknaden må registreres innen henholdsvis 15. mai og 15. oktober.

  Dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd og arealtilskudd må også registreres ved disse fristene.

  1. mai
  15. mai
  1. oktober
  15. oktober
  1. mars
  15. mars
  1. oktober
  15. oktober
 • Beitetilskudd

  Beskrivelse20172018 og utover
  Innen 15. oktober må foretaket registrere hvor mange dyr som har oppfylt beitekravene inneværende år. For dyr på utmarksbeite , skal foretaket også registrere antall dyr som er tatt inn fra beite.

  Foretak som henter sau/geit inn fra utmarksbeite etter 15. oktober kan etterregistrere antallet. Dette må gjøres så fort som mulig og senest innen 10. januar.
  1. oktober
  15. oktober
  10. januar
  1. oktober
  15. oktober
  10. januar