Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avløsning ved sykdom mv.

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen. Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter.

  • Tilskudd til avløsning ved sykdom med videre

    Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom m.v. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

    Det kan ytes tilskudd ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

    Søknad
    Søknaden sendes til kommunen på skjema SLF-151. Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger, som for eksempel for perioder på to måneder eller oftere. Søknaden må være sendt senest tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.