Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksvikar

Landbruksvikarene skal avløse bøndene ved sykdom og krisesituasjoner. Aløserlagene har ansvaret for ordningen.

 • Om landbruksvikarordningen

  I jordbruksoppgjøret 2007 ble ansvaret for landbruksvikarvirksomheten overført fra kommunene til avløserlagene. Ordningen omfatter om lag 240 landbruksvikarer som skal gi avløsning ved sykdom og krisesituasjoner for husdyr- og grøntprodusenter. Bøndene må henvende seg til avløserlagene ved behov for landbruksvikar.

  Det er innført maksimal dagsats for betaling ved bruk av landbruksvikar. Denne dagsatsen tilsvarer den maksimale dagsatsen for refusjon ved avløsning ved sykdom, kr 1200 pr. dag.

  Fra 2008 kreves det sykmelding fra første dag både ved bruk av landbruksvikar og annen avløser, dersom det skal kunne gis tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

 • Administrering av ordningen

  Søknadsskjema og rapporteringsskjema for avløserlagene fastsettes av SLF. Tilskuddene utbetales forskuddsvis, og søknadsfrist er 1. oktober året før. Søknadsskjema legges ut på SLFs nettsider når det er klart. Søknadsskjema sendes fylkesmannen.

  Fylkesmannen fordeler årsverk landbruksvikarer innenfor sitt fylke. Ett årsverk landbruksvikarer skal dekke om lag 150 foretak med rett til å søke om tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. Ved fordeling av årsverk skal det legges vekt på blant annet husdyrtetthet, reiseavstander og kommunikasjon.

 • Fordeling av årsverk landbruksvikarer pr. fylke

   Fylke  Antall årsverk
   landbruksvikarer
   Østfold  7
   Akershus og Oslo  7
   Hedmark  16
   Oppland  25
   Buskerud  9
   Vestfold  5
   Telemark  6
   Aust-Agder  4,5
   Vest-Agder  6
   Rogaland  22
   Hordaland  18
   Sogn og Fjordane  20
   Møre og Romsdal  19,5
   Sør-Trøndelag  19,5
   Nord-Trøndelag  18
   Nordland  23,25
   Troms  10,25
   Finnmark  4
   Sum  240