Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Praktikantordningen

Det primære målet med praktikantordningen er å bidra til å sikre rekruttering til landbruket og landbruksrelaterte næringer.
Gjennom organisering og økonomisk stimulering skal ordningen medvirke til å bedre praksismulighetene i landbruksnæringen.
Målgruppen er personer i alderen 16-30 år som ønsker praksis og utdanning innen landbruket.

  • Om søknad

    Praktikantordningen er finansiert med bygdeutviklingsmidler (BU-midler) og forvaltes av Fylkesmannen og SLF. I enkelte fylker har denne ordningen blitt prioritert ned til fordel for andre prioriterte tiltak i de regionale utviklingsstrategiene. Derfor oppfordres interesserte søkere til å ta kontakt med sitt respektive fylke for å bli orientert om ordningens stilling i det aktuelle fylket før man går i gang med en søknad.